Tag-arkiv: Fjernvarme

Fjernvarme på Kær Halvø

Formanden for landsbylauget på Kær, har modtaget følgende besked fra Sønderborg Fjernvarme:

———————–

Hej Jørgen
Vi takker for det forarbejde, der er udført omkring indsamling af data, på interessen for konvertering til fjernvarme, hvis dette var en mulighed.
Jeg har plottet tilbagemeldingerne ind på et kort, og beregnet et overslag på anlægsinvesteringen.
Resultat var desværre ikke særlig opløftende. Spredningen er for stor blandt de interesserede, hvilket medfører for høje anlægsinvesteringer pr. tilsluttet ny forbruger.
Fjernvarme til Kær er altså ikke lige om hjørnet, men situationen kan naturligvis ændret sig over en årrække.
Du er meget velkommen til at kontakte mig for en yderligere drøftelse af sagen.
Venlig hilsen
Jan Due Kristensen
Afdelingsleder, anlægsafdelingen
Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a.
Tel. 7343 5000
Mail: jdk@sonderborg-fjernvarme.dk
www.sonderborg-fjernvarme.dk

Lokalplan for supplerende varmeanlæg i Sønderborg

Sønderborg Byråd har den 28. april 2010 besluttet at offentliggøre forslag til lokalplan nr. 409-3 for et supplerende varmeanlæg ved Vestermark i Sønderborg. Samtidig er miljøscreening for området vedtaget. 

Formålet med lokalplanen er at muliggøre opførelse af et fjernvarmeværk, der kan udnytte energien i det varme geotermiske vand, der skal pumpes op i Spang. Det nye fjernvarmeværk placeres umiddelbart øst for det eksisterende kraftvarmeværk nord for Sønderborg by.

Denne del af byzonen, som lokalplanen omfatter, er med i kommunens områdeklassificering jf. jordforureningslovens § 50a. Det betyder, at der er særlige regler for håndtering af jord herfra, bl.a. skal flytning af jord fra området anmeldes til kommunen.

Med den offentlige bekendtgørelse af lokalplanforslaget, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.

Læs meget mere omkring forslaget på Sønderborgs hjemmeside, hvor det også er muligt at finde Lokalplanforslaget og miljøscreening.

Landbylauget vil gerne opfordre læserne til at komme med kommentarer til lokalplanforslaget. Brug evt. kommentar funktionen under indlægget.

Nyt omkring fjernvarme til Kær

Der kommet nyt omkring fjernvarme til Kær, og formanden for landsbylauget informerer:Sønderborg Fjernvarme Logo
Fjernvarmen arbejder for at det bliver muligt at få fjernvarme til Kær i 2011-12. Fjernvarmen ønsker fortsat som fortalt i Skovhuse, at stoppe med fjernvarme ved vandværket i Kær. Det vil sige at de fortsat ikke har planer om at feks. Honninghul får fjernvarme.

Dong har også en ide om at de vil have 25000kr for afmelding af gas.

Fjernvarmen kontakter landsbylauget når de ved mere.

Fjernvarme Kær Halvø

Sønderborg Fjernvarme Logo
Formanden for landsbylauget er kommet med en status på interessen for fjernvarme:

I alt har 41 husstande givet tilsagn om interesse for at få installeret fjernvarme. 14 fra Ormstoft og 27 fra resten af Kær by.

Resultatet vil blive fremlagt for Sønderborg Fjernvarme. Det vides endnu ikke om antallet af interesserede er nok til at for fjernvarmen til Kær Halvø.

Fjernvarme i Kær og Ormstoft?

Fjernvarme i Kær og Ormstoft

Af borgerjournalist Jens Andersen, Sønderborg

I Kær og Ormstoft har vi nu fået mulighed for at skifte gasfyret ud med fjernvarme. Det er en rigtig god idé når man ser på den fra flere vinkler. Fjernvarme sviner mindre, det bidrager med langt mindre CO2, anlægget fylder mindre i fyrrummet eller bryggerset og så bliver vi langt mindre afhængige af gasleverencer fra udlandet når den Danske naturgas engang slipper op.Det gælder især for det fremtidige Sønderborg, hvor fjernvarmen vil blive leveret fra mange forskellige kilder, ikke mindst fra det geotermiske anlæg ved Madeskoven og kraftvarmeværket ved Vestermark. Ud over disse kilder bidrager solfangeranlægget ved Vollerup naturligvis også, samt de andre mindre varmeværker rundt omkring i byen.

Kraftvarmeværket ved Vestermark stod i 2009 for 95% af varmen, og 60% af denne varme fik man ved at brænde affald. Det geotermiske anlæg ved Madeskoven forventer man vil kunne bidrage med op til en tredjedel af byens varmebehov. Så med lidt grov hovedregning vil Sønderborg om et par år blive opvarmet af affald, varmen fra undergrunden og varmen fra solen.

Varmepumper eller jordvarmeanlæg er naturligvis et udmærket alternativ, men de fylder mere i bryggerset, kræver en del strøm og enten skal man have en god stor grund til jordslangerne eller også skal der stå en pæn stor blæser i baghaven. Og så er der lige det at man selv er ansvarlig for anlægget. Så husk at giv udtryk for din interesse for fjernvarme ved at aflevere den husstandsomdelte seddel til Landsbylauget inden den 18. april.

(Alle tal er hentet fra Sønderborg Fjernvarmes årsberetning 2009)