Miljøgodkendelse til Sønderborg Ungdomsskole

Sønderborg Kommune har den 27. august 2015 meddelt miljøgodkendelse til Sønderborg Ungdomsskole, Midtborrevej 2, 6400 Sønderborg, som vil drive en motorsportsbane. . På motorsportsbanen skal der køre bocarts og biler (1 køretøj ad gangen). Miljøgodkendelsen meddeles, jf. miljøbeskyttelsesloven § 33 stk. 1.

Klagefristen er til den 24. september 2015
 
Se mere på kommunens hjemmeside: Link

Share on facebook
Del på Facebook