Kategoriarkiv: Ændring af Tech21

Side med indhold omkring Sønderborg Kommunes plan om at udvide Tech21 med bl.a. 30m høj byggeri tæt på bevaringsværdi landsby, samt ændringer af miljøklasser uden miljøvurdering.

Erhvervsområde Nord – Kær Halvø

Sønderborg Byråd har den 12. september 2012 vedtaget lokalplan 4.9-4, Erhvervsområde Sønderborg Nord inkl. kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 endeligt.

Lokalplanen kan læses her: Lokalplan for Erhvervsområde Nord

Det er besluttet at der tillades 1 bygning af 8 etager, maks 30 meter, i del-område 5. Samtidig så ændres hele området fra “Mindre håndværks-, produktions- og sevicevirsomhed og lager med begrænset transportbehov” til “Industri, håndværks-, produktions- og servicevirksomheder, samt butikker til pladskrævende varegrupper”.

Det betyder dermed også at borgernes indsigelser ikke har haft stor betydning for embedsmænd eller politikere i denne sag. Det er samtidig forkasteligt at kommunen ikke har involveret landsbylauget i nærværende sag. Dette giver ikke meget tillid til hverken demokratiet eller systemet.

Der er dog enkelte mangler i lokalplanen, som der er forespurgt svar på hos kommunen. Det drejer sig omkring §3, omkring områdets anvendelse. Dette er ikke beskrevet for delområde 5. I §9 mangler der beskrivelse af beplantning for delområde 5.

Læs mere omkring lokalplanen, samt klagemuligheder på kommunens hjemmeside: lokalplan 4.9-4

Tech21 ændring – Kær Halvø

Teknik og Miljøudvalget har nu behandlet indsigelserne der var sendt ind ang. ændring af Tech21.

Udvalget har ikke lyttet meget til indsigelserne, men har præciseret at højhuset skal placeres i den østlige ende, tættest på almen beboelse. Samtidig mener de ikke at det har miljømæssig påvirkning.

Referatet fra mødet, samt indsigelser, nyt kort med delområder osv. kan findes her: Referat ang. ændring af Tech21

Sagen skal behandles af økonomiudvalget samt byrådet.

Avis artikler omkring Tech21 – Kær Halvø

Søndag d. 8 juli 2012 blev der bragt 4 artikler i Sønderborg udgaven af JydskeVestkysten.

De 4 artikler er nu scannet ind, og kan læses her:

Forside af JV d. 8. juli 2012

Artikel forside af lokal-del af JV d. 8. juli 2012

Artikel 2 forside af lokal-del af JV d. 8. juli 2012

Artikel side 4 af lokal-del JV d. 8. juli 2012

I den kommende tid laves der forhåbentligt flere artikler om denne sag.

Klage til Natur- og Miljøklagenævnet ang. Tech21 – Kær Halvø

I forbindelse med lokalplanforslag til ændring af Tech21 fra Sønderborg Kommune, med bl.a. ændring af miljøklasse, højde på bygninger samt ændring af erhvervs-type, har landsbylauget for Kær Halvø, som tidligere skrevet, nedsat en arbejdsgruppe.

Denne arbejdsgruppe har nu formuleret en klage til Natur- og Miljøklagenævnet for at få denne instans på banen, og kræve en miljøvurdering af planen. Sønderborg Kommunen har egenrådigt besluttet at miljøvurdering ikke er nødvendig, selv om der ændres miljøklasse i fire kategorier.

Klagen kan findes her: Klage til Natur – og miljøklagenævnet ang. Tech 21

Gruppen vil arbejde videre med at bruge pressen til at gøre opmærksom på de foreslåede ændringer som Sønderborg Kommune vil foretage i et område som er defineret som “værdifuldt kulturmiljø”, samt lige op af en Danmarks få bevarede båndlandsbyer.

Yderligere vil der blive arbejdet med at spørge ind til formålet omkring landsbylaug, hvis det ikke er meningen at dette skal bruges som talerør – begge veje – mellem kommune og landsby.

Indsigelser mod ændring af Tech 21 – Kær Halvø

Som tidligere skrevet her på siden, så har Sønderborg Kommune lagt op til at ændre lokalplanen for Tech 21, således at der i den østlige ende tillades højhus byggeri på op til 30m, samt at ændre miljøklasse uden videre miljøundersøgelse. Samtidig er der ikke udarbejdet visualisering af byggeret – kun ovenfra.

Kær Halvø’s Landsbylaug har nedsat en gruppe som har arbejdet med få lavet indsigelser samt at indsamle underskrifter til disse indsigelser.

Indtil videre vil der blive indleveret 4 indsigelser fra Kær Halvø’s Landsbylaug. Disse kan findes her: Indsigelse 1Indsigelse 2Indsigelse 3Indsigelse 4.

Kær Bygade og Ormstoft har en bevarende lokalplan som skal sikre landsby miljøet. Derfor virker det mærkeligt at Sønderborg Kommune, med Peter Hansen i spidsen for Teknik og Miljøudvalget, vil plante en kolos af en bygning lige op ad en landsby! Bygningen bør placeres tæt op ad kraftvarmeværket eller langs motorvejen mellem Sønderborg og Åbenrå.

Ny lokalplan for Tech 21 – Kær Halvø

Sønderborg Byråd har den 2. maj 2012 vedtaget at offentliggøre forslag til lokalplan nr. 4.9-4 inkl. forslag til kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Erhvervsområde Sønderborg Nord.

Sønderborg Nord er det nye navn for Tech 21.

Det er værd at bemærke at lokalplanen åbner op for 30 meter høje bygninger tæt ved Nørremark, Kær Bygade/Ormstoft, samt ændring af miljøklasse for områderne tæt på bebyggelse.

Forslaget til den nye lokalplan kan læses her: http://weblib.sonderborg.dk/filer/20120516-091225.pdf

Kommunens vejledning til klage og bemærkninger kan findes på følgende side: http://www.sonderborgkommune.dk/Hearings.aspx?hearid={622ABE42-DA54-416A-9574-C7CAE441C6C2}

***Taget fra kommunens hjemmeside omkring høringen***
Mulighed for bemærkninger

Lokalplanforslaget er i offentlig høring i 8 uger fra dags dato. Der kan indgives bemærkninger, indsigelser og forslag til ændringer skriftligt til Sønderborg Kommune, Planafdelingen, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg eller til planafdeling@sonderborg.dk, så de er kommunen i hænde senest kl. 12:00 den 11. juli 2012.