Nyhed

Bestyrelse på plads Kær halvø

Formand blev Jørgen Wilkenskjeldt Kasserer blev Hans Iversen Sekretær blev Kenni Nielsen Bestyrelses medlem blev Rune Hansen Bestyrelsesmedlem blev Christiam Korsholm Jeppesen Suppleant er Poul

Læs mere

49.3 % – Kærhalvø

En arbejdsuge i landsbylauget tjeneste Fået indput til høringsvar tilbage på ” Masterplan for nye virksomheder og nye arbejdspladser i Sønderborg området her kan det

Læs mere