Kategoriarkiv: Nyhed

Fortæl om de strækninger hvor du er utryg ved at cykle.

Vi er blevet gjort opmærksom på at Cyklistforbundet har udarbejdet et interaktivt kort, hvor det er muligt at indrapportere de strækninger, man som cyklist er utryg ved at færdes på.

Det mener vi er et godt initiativ, som vil være med til at påvise de stækninger, vi ikke bryder os om selv at cykle på eller, endnu værre, sende vores børn ud at cykle på. Så at vi, også ad den vej,  kan påvirke vores lokale politikere og åbne deres øjne for de bekymringer og ønsker, vi nærer for vores lokalområde.

Så hvis du har nogle strækninger, du gerne vil have focus på, så gå ind på denne side: http://www.cyklistforbundet.dk/Aktuelt/Nyt/Nyheder/Utrygge-straekninger

 

Nytårshilsen til samtlige medlemmer af landsbylauget.

Bestyrelsen ønsker alle herude på Kær halvø et lykkebringende nytår, og vi håber, at vi sammen vil løse de udfordringer, som vi står over for, på en hensigtsmæssig og  rationel måde.

En del af beboerne herude, inklusiv bestyrelsen, har haft nogle betænkeligheder ved udsigten til de planer, der eksisterer angående placeringen af et centralt rensningsanlæg på Vestermark. Der vil blive lejlighed til at give udtryk for sine synspunkter, når det endelige planforslag inklusiv miljøraporten kommer i begyndelsen af året og i den efterfølgende 8 ugers høringsfrist. Allerede nu er det muligt at se projektplanen, der er udarbejdet og udgiver den 24. november 2018. Se https://sonfor.dk/wp-content/uploads/2018/03/centraliseret-spildevandsrensning-projektplan.pdf

Bestyrelsen har tidligere spurgt, om der er nogle herude, der har lyst til at deltage i en besigtigelsetur arrangeret af Sønderborg forsyning, men vi har ikke modtaget en eneste henvendelse!? Bestyrelsen finder det overraskende, at ingen herude tilsyneladende har interesse i at konstatere, hvorvidt det potentielt kan være forbundet med gener, f.eks. lugt og eller støj, at bo i nærheden af en pumpestation. Men det kan være, at der ikke længere er den store bekymring i forhold til projektet.

Bestyrelsen kan allerede nu oplyse, at vi påtænker at afholde generalforsamling den 20. marts 2019 og at affaldsinsamlingen formentlig bliver den 31.marts 2019. Datoen er den dag hvor Danmarks Naturfredningsforening afholder deres landsdækkende indsamling. I kan derfor allerede nu reservere datoerne, såfremt I agter at deltage i de to arrangementer. Der vil naturligvis bliver indkaldt til nævnte arrangementer via denne side, men nu er i orienteret.

Rigtig godt nytår!

 

Bestyrelsen har besøgt et Centralt rensningsanlæg

Poul og undertegnede fra bestyrelsen, har besøgt Mariager Rensningsanlæg.
Formåler var at konstatere omfanget af de mange gener vi, og mange andre herude, frygter, vil blive konsekvensen af et rensningsanlæg nord for forbrændingsanlægget.
Lad det være sagt med det samme, turen var en rigtig god oplevelse! Vi fik afkræftet mange af de fordomme, jeg og mange andre har og har haft i den sammenhæng.
Vi fik en venlig velkomst, hvor vi fik en orientering af anlæggets direktør og bestyrelsesformand. Bagefter blev vi vist rundt på hele anlægget og fik lejlighed til at “stikke næsen ned” i forskellige processer på affaldsvandets vej fra kloarkvand til renset vand, der så ender med at blive ledt ud 3,8 km ude i Kattegat.
Til stor overraskelse for både Poul og jeg, så var lugtgenerne begrænset til ganske få steder. Vejret var stille den lørdag, og hvis der havde været udslip af megen lugt, så ville vi helt sikkert have kunne bemærke det. En af årsagerne til den ringe udledning af lugt skyldes, at hele anlægget (minus de åbne procestanke) var forsynet med punktudsugning, og at den udsugede luft/gas blev ledt igennem kulfiltre, inden det slap ud i den omgivende luft. Det virkede helt fantastisk. Vi gik klods op og ned ad flere rensningsprocesser og bemærkede stort set ikke, at vi var på et rensningsanlæg.
Det taler måske også lidt for sig selv, at de deroppe havde valgt at opføre administrationsbygningerne klods op ad anlægget!
Vi sluttede af med at besøge en pumpestation, der var placeret inde i Hadsund by. Pumperne var placeret i seks meters dybde og var ikke neddykket i sumpen. Også her bliver luftudslippet ledt igennem kulfiltre, og man kunne ikke lugte noget, hverken nede i brønden eller oppe i det fri. Temmelig overraskende og meget imponerende.
Poul og jeg var som allerede beskrevet positiv overrasket og spurgte ind til om også vi kunne forvente at anlægget på Kær Vestermark også ville blve forsynet med centrale kulfiltre m.m. og vi fik det indtryk at selve anlægget ville blive opført helt analogt det i Mariager ikke kun for vores skyld, men også af hensyn til de medarbejdere, der skal arbejde på anlægget. Man lovede også at udstyre pumpestationerne med kulfiltre såfremt der er behov for dette. Endelig så tilbød Sønderborg Forsyning (SF), at de ville arrangere en besigtigelsestur for de af beboerne herude, der måtte være interesserede, til nogle af de pumpestationer, der er her i området. Turen vil så både omfatte stationer med og uden filtre.
Bestyrelsen skal opfordre evt. interesserede i at henvende sig til bestyrelsen, som så vil kontakte SF og sørge for at der bliver iværksat en “ekspedition “.
Med venlig hilsen
Kenni         

Udviklingsplan for Kær Vestermark

Vi har modtaget en henvendelse fra Bent Albæk, projektleder for Sønderborg kommune i Sekretariatet for Bæredygtighed & Natur. Bent fortæller at Sønderborg Kommune er i gang med at indsamle viden om borgernes ønsker til Kær Vestermark og at de efterlyser gode idèer til en udviklingsplan for Kær Vestermark, og det vil vi da gerne hjælpe til med – igen.

Kommunen indsamler gode ideer og ønsker på tre måder.

 UDVIKLINGSPLAN

Udviklingsplanen tager fat i nogle af de emner som mangler lidt i helhedsplanen.

Sønderborg Kommune har valgt fire overordnede emner til udviklingsplanen:

  • Bygninger på Kær Vestermark
  • Beskyttelse og benyttelse
  • Værd at køre efter
  • Adgang til området

Vi håber naturligvis, at I vil deltage i julearrangementet og deltage i dialog med de andre besøgende vedr. ovenstående fire emner.

I kan også komme med jeres ideer og ønsker ved at følge nedenstående link:

 https://da.surveymonkey.com/r/6CXWGDM

 

Vi ses den 9. december J

Venlig hilsen

Sønderborg Kommune
Sekretariatet for Bæredygtighed & Natur

Bent Albæk
Projektleder

Kom godt fra start i dit første hus

– sådan får du en sund og energirigtig bolig

Drømmer du om at skifte den lille lejlighed ud med hus og have, eller har du næsten lige skrevet under på købskontrakten på dit nye hus? Men mangler du gode råd og vejledning til, hvordan du skal håndtere købsprocessen? Eller hvordan du bedst kommer fra start med husets energimærke og tilstandsrapport, så du får det optimale indeklima for dig og din familie?

Så har du mulighed for at deltage ved en inspirationsaften, hvor fagpersoner informere og rådgive dig, så du kommer godt fra start med dit første hus.

Arrangementet afholdes på Alsion tirsdag d. 20. november 2018, fra kl. kl. 19:00 – 21:00.

Tilmelding skal ske senest d. 16. november på: www.projectzero.dk/komgodtfrastart

Program:

  • Tips og råd før du skriver under ved tidligere ejendomsmægler
  • Hvad er det nu energimærket betyder? ved Energistyrelsen
  • 5 gode råd fra kommunen ved Byg & Bolig, Sønderborg Kommune
  • Samtalecafé med fagpersoner og sønderjyske tapas

 På vegne af Energistyrelsen, ProjectZero og Sønderborg Kommune

 Sønderborg Kommune
Sekretariat for Landdistrikter
Connie Skovbjerg
Landdistriktskoordinator

2889 8021
cskb@sonderborg.dk – www.sonderborgkommune.dk

 image001.png

Blomsterpiger m/k søges

Hej til alle beboere på Kær Halvø

Bestyrelsen håber at I alle har nydt den helt enestående sommer vi har haft her i år – eller at I i det mindste er kommet igennem den uden alt for mange solskader 🙂

Nu nærmer den mørke tid sig, og vi skal til at tænke på, hvordan vi gerne vil have at vores skønne halvø skal tage sig ud, når foråret banker på.

Derfor efterlyser bestyrelsen nogle ildsjæle, der vil løfte opgaven med at sætte forårsløg langs med vores lokale veje. Det er allered sat en del som pynter  og glæder dem af os, der er vilde med at gå ture og nyde smukke blomster og skøn natur.

Hvis det er noget for dig, så giv lyd fra dig, og henvend dig til en fra bestyrelsen. Så skal vi nok kontakte Kristian Nordstrøm, der er tovholder på tilbuddet om blomsterløg; han skriver:

”Kære Landsbylaug

Vi gentager hermed tilbuddet om løg til jer. Der er udvalgt 6 forskellige typer af påskeliljer, 3 Crocus og 2 slags tulipaner. Påskeliljer og tulipaner er cirka 40 cm. Høje og fuldt hårdføre. ”

 Sådan indleder Kristian Nordstrøm sin hilsen til alle landsbylaug. Alle forbipasserende kan se resultatet af anstrengelser med at putte dem i jorden, når forårsblomsterne står i flor. Derfor bliver det igen mulig at bestille gratis forårsløg.

Prøv at se hvordan man tidligere har håndteret løgene i bl.a. Svenstrup og Stolbro

https://sonderborgkommune.dk/aktuelt/arkiv/nu-blomstrer-landsbyerne-op-og-boldbanerne-faar-nyt-liv

Indsigelse mod placering af renseanlæg på Kær halvø

Bestyrelsen har afholdt møde, hvor eneste punkt på dagsordenen var bestyrelsens holdning til forslaget om etablering af et centralt rensningsaanlæg nord for forbrændingsanlægget. Bestyrelsen har modtaget en række henvendelser, der alle har det til fælles, at de afviser en placering af et centralt anlæg på nævnte lokation.

På mødet blev forskellige strategier vendt, og det blev debatteret, hvilke argumenter en indsigelse i givet fald skulle indeholde. Nedenfor er  den indsigelse, som bestyrelsen er blevet enige om, og som er blevet sendt til kommunen den 22. maj 2018:

På vegne af landbylauget  for Kær halvø skal bestyrelsen, med denne skrivelse, gøre opmærksom på de betænkeligheder, vi – i lighed med mange af beboerne herude – har i forhold til en placering af et centralt rensningsanlæg  nord for Sønderborg.

Bestyrelsen finder at det er svært at forstå, at ansvarlige politikere vil acceptere en placering så tæt på en relativ stor provinsby med de udfordringer denne placering vil afstedkomme. Vi har fuld forståelse for Sønderborg Forsynings (SF) valg, idet de ikke i lighed med politikere skal varetage hensynet til egne borgere. SF har løst opgaven ud fra nogle økonomiske hensyn, som sikkert er velmente, men som ikke tager særlige hensyn til de borgere, turister, virksomheder og samfund, som deres valg vil påvirke.

Vi finder det af flere grunde ubegribeligt, at foreslå en placering, der vil påføre en række gener for en række af interessenter. I første omgang vil man genere borgere og virksomheder på Kær halvø, men også evt. kommende besøgende til det, der gerne skulle udvikle sig til et attraktivt rekreativt område for lokalområdet og øvrige som f.eks. turister og kommende koncertgængere.

Vi er bevidste om at den overvejende vindretning er vestlig til sydvestlig, men er ligeså bevidste om, at vi af og til er begunstiget med vindretninger fra både øst og nord. Noget man kan undersøge ved at henvende sig til metrologisk institut. Vi kan levende forestille os den oplevelse en koncertgænger vil få, såfremt vedkommende er på besøg en dag, hvor vindretningen er i øst. Det er måske i virkeligheden også en af de væsentligste årsager til, at ingen vil anbefale en placering ved siden af det gamle rensningsanlæg!

Vi tvivler også på, at erhvervsområdet TEC21, som kommunen i forvejen har store udfordringer med at få udbygget, vil blive valgt af potentielle iværksættere/virksomhedsejere. Vi ville, som ansvarlig for en virksomhed, nok overveje en placering af en virksomhed en ekstra gang, ikke mindst set i lyset af, de udmeldinger som ledelsen af SF er kommet med i forhold til muligheden for at overdække tankene. Det klogeste ville nok være at afvente og se om anlægget forvolder gener – dvs. at vente til efter 2025. Problemet er om iværksættelsen af virksomheden kan vente til efter 2025, eller om det vil være mere sikkert at vælge et andet og mere attraktivt erhvervsområde at investere i. De virksomheder, der allerede er etableret, vil måske også overveje, om deres virksomhed er placeret det rigtige sted. En virksomhed der lever af at sælge fødevarer som f.eks. Burger King, er temmelig sårbar over for lugtgener og den omtale virksomheden efterfølgende vil få i den forbindelse.

Forsikringer om at man evt. vil etablere overdækning af tankene, hvis det skulle vise sig at være relevant, er meget løse og direktøren for SF er da også af den overbevisning, at det er for dyrt. 30 millioner er også mange penge, selv om det i det store regnskab kun belaster den enkelte med et mindre beløb – set over en 30 årig periode. Hvad nu hvis beløbet medregnes og det regnestykke sættes i forhold til en alternativ placering?

Vi er også bekymret for vores vand. Kær halvøs vandværk har boringer, der bl.a. forsynes med vand fra det areal, hvor det centrale rensningsanlæg tænkes placeret. Hvad stiller vi op, hvis vores vanddannelse forurenes med urenset eller renset spildevand? Vi har hørt, at det kun er en teoretisk mulighed, men det argument er brugt i talrige sager, hvor det efterfølgende er gået galt. Uden at sammenligne vores situation med synkefrie skibe og ukrainske atomkraftværker, så vil vi nødig stå i situation hvor vi ikke kan få rent drikkevand. Selv små fejl kan skabe store problemer, det kan borgerne i f.eks. Horsens og Køge tale med om, de har flere gange været udsat for alvorlig forurening af deres drikkevand.

Vi tænker da også over, hvad der vil ske ved fremtidige skybrud!? De fleste politikere er bevidste om kloaksituationen i det centrale Sønderborg. Her har det ikke været muligt at separere overfladevand fra kloakvand. Det betyder at der ved store koncentrationer af nedstrømmende vand, f.eks. ved skybrud, kan opstå et voldsomt pres på rensningsanlæggene – som det allerede sker i mange byer – også i vores kommune! Her er man nød til at lukke urenset kloakvand og overfladevand ud – det er simpelthen ikke muligt at håndtere så store mængder i rensningsanlæggene. Igen forsikre SF om, at det ikke vil kunne ske i det fremtidige centrale anlæg, og igen siger vi, at ingen ved hvilke situationer fremtiden vil bringe og at Murphys lov gennem hele historien har vist sig at drille de fleste skråsikre planlæggere. Hvorfor dog risikere at ødelægge Alssund, som er et af det mest værdifulde naturområde i vores ende af landet. Et så omfattende anlæg skal gerne eksistere i mange år, så risikoen for uheld vil eksistere i 25 – 30 år!

Vi er også urolige ved at området skal belastes med en ekstraordinær trafik af lastbiler med slam, som også vil belaste broen (eller broerne, hvis den nye bro er lukket af en eller anden grund). Vores veje er slet ikke bygget til den tunge trafik og vi frygter at skulle se bl.a. cyklister i ulykkesstatistikken, alle har jo hørt om højresvingsulykker o. lign. tragiske hændelser, som jo eskalerer, når trafikken bliver uhensigtsmæssig. Vi regner med at se nogle regnestykker, der viser omfanget af den forventede trafikale belastning.

Vores ønske om ikke at få et stort nyt renseanlæg, der omfatter hele kommunen går også på, at vi på Kær Halvø i forvejen modtager/forbrænder husholdnings affald m.v. fra hele kommunen. I kommunen er der også et ønske om, at den nuværende lufthavn bliver en “stor” lufthavn. Der er udarbejdet strategi- og forretningsplaner, og det er på mange måder positivt, men det vil yderligere være en miljømæssig belastning for Kær Halvø. Alt i alt synes vi, at halvøen løfter en rigtig stor del af de miljømæssige omkostninger, der er og vil være i en kommune af vores størrelse.

Til slut vil vi gøre opmærksom på, at der pt foregår undersøgelser angående udviklingen i spredningen af resistente bakterier og en mulig årsagssammenhæng med rensningsanlæg.

Fortsætter udviklingen med resistente bakterier, vil 10 millioner mennesker i 2050 årligt dø på grund af infektioner, som ikke lader sig slå ned af antibiotika. Det dystre billede forudså den britiske regering i en rapport i maj måned 2016. Verden over er forskere i gang med at finde muligheder til at stoppe spredningen af de modstandsdygtige bakterier. Nu mener svenske forskere, at luftforurening i byen kan transportere de resistente bakterier. På baggrund af det går forskerne i gang med at undersøge, om luften ved rensningsanlæg dermed kan udgøre en risiko.

Vi venter stadig på forskernes rapport, og der er endnu ingen grund til at male fanden på væggen, men for os giver det ingen mening at tage unødige chancer og basere hele beslutningsprocessen på nogle kortsigtede økonomiske beregninger. Vi synes det er hovedløst at placere anlægget umiddelbart op ad en større provinsby! Vi foreslår i stedet, at man vægter livsvilkår, muligheden for storslåede natur- og koncertoplevelser og rent vand. Placer dog det anlæg et sted hvor færrest mulig vil blive berørt!

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Kær halvøs Landsbylaug

Borgermøde

I følge det oprindelige idéoplæg,  se nedenstående link:

https://polweb.sonderborg.dk/ShowFile.aspx?file=4618_12204379&docid=12163769&fileID=62115-18_v1_Bilag+3+-+Id%c3%a9opl%c3%a6g.pdf.PDF&type=.PDF&enclosure=true

skal der afholdes et borgermøde i forbindelse med høringsprocessen. Det er nu meddelt i Ugeavisen Sønderborg uge 17, at nævnte borgermøde skal finde sted onsdag den 2. maj 2018 kl 19:00 i Multikulturhuset, Nørre havnegade 15, 6400 Sønderborg.

På mødet vil der blive fortalt om planerne for et evt. kommende centralrenseanlæg ved Vestermark nord for Sønderborg. Der vil også blive lejlighed til at stille spørgsmål og til at komme med ideer og forslag til projektet.

Borgermødet giver lejlighed til at få svar på  en række af de spørgsmål, som stadig er uafklarede efter det infomøde bestyrelsen havde arrangeret den 22. marts, men mødet giver også mulighed for at aflevere evt.  alternative forslag til de ansvarlige planlæggere og beslutningstagere.

Bestyrelsen skal endnu engang opfordre evt. interesserede til at melde sig som deltagere i den tidligere nævnte arbejdsgruppe med henblik på at optimere vores indflydelse på et evt. kommende anlæg.

 

Centralt rensningsanlæg

I forbindelse med generalforsamlingen fik bestyrelsen tilsagn fra Sønderborg Forsyning om at orientere om planerne om at placere et centralt rensningsanlæg på den nordlige side af forbrændingsanlægget, dvs. på Vestermark i retning mod Kær. Efter orienteringen var der en livlig debat om udsigten til at få et så stort anlæg placeret så tæt på Kær/Ormstoft.

Planerne kan ses på følgende link https://sonfor.dk/centralrenseanlaeg/

Bestyrelsen har, på baggrund af debatten på generalforsamlingen, vurderet at vi har behov for en arbejdsgruppe, der har til opgave at få optimal indflydelse på kommunens endelige beslutning i forhold til placering og omfang af rensningsanlægget.

Arbejdgruppens opgave bliver bl.a. at analysere effekten af de foreløbige planer, undersøge alternative placeringer og øvrige relevante data i tilknytning til hele planlægningen. Vi har også fået tilsagn fra Sønderbrog Forsyning om en besigtigelsestur til et tilsvarende anlæg for ved selvsyn at kunne konstatere, hvad et sådan projekt har af konsekvenser.

Da processen er igang haster det med at danne gruppen, hvis vi vil have indflydelse. I følge planerne skal der afholdes et borgermøde i forbindelse med den kommende høringsproces. Vi forventer at borgermødet kommer meget snart, og derfor skal gruppen sammensættes  hurtigt, hvis vi skal være ordentligt forberedt.

Vi ønsker derfor at interesserede melder sig på banen hurtigst muligt! I kan rette henvendelse til bestyrelsens medlemmer enten via telefon, mail eller ved at komme personligt.

Kom nu  –  Det er vigtigt, det her!