Generalforsamling Kær Halvø Ringridderforening

Indkaldelse til Generalforsamling i Kær Halvø’s Ringridder forening

Tirsdag den 29. november kl 19.30 i Borgerforeningens Skyttehus

Dagsorden:
1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Formanden aflægger beretning
4. Kasserer fremlægger regnskab
5. Valg til bestyrelsen

På valg er:

 • Rune Petersen (modtager genvalg)
 • Kim Christensen (modtager ikke genvalg)
 • Conni Petersen (modtager ikke genvalg)
 • Henrik Brandt Pankoke (modtager genvalg for 1 år)
 • Valg af et nyt bestyrelsesmedlem (2 år)

6. Valg af suppleant
7. Valg af revisor
8. Behandling af indkomne forslag

Forslag 1 – Fra bestyrelsen
Såfremt der ikke vælges fuld bestyrelse og suppleant, så skal den tilbageværende bestyrelse arbejde videre med opløsning af foreningen.
Dette vil betyde at der indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling i starten af 2017.

Forslag 2 – Fra bestyrelsen
Såfremt der ikke vælges fuld bestyrelse og suppleant, så skal der ikke afholdes ringridning 2017 og til næste års ordinær generalforsamling tages der stilling til om foreningens fremtid.

9. Eventuelt 

Opråb:
Der er flere af bestyrelsesmedlemmer som ikke ønsker genvalg i år.
Vi har derfor kraftigt behov for nye kræfter i bestyrelsen for at kunne planlægge og afholde ringridning fremadrettet samt opretholde foreningens virke.
Så mød op på generalforsamlingen så vi kan sikre et ringridning på Kær igen til næste år.

På bestyrelsens vegne

Henrik Brandt Pankoke

Share on facebook
Del på Facebook

InfoLand nyheder

  Lokal

 • Der er ingen indlæg

  Kommunal

 • Der er ingen indlæg

Nyhedsbrev

Delecykel

Delecykel

Billeder & Indlæg

Hvis I har billeder af ting på Kær Halvø, eller ideer til indlæg, så skriv venligst en email til webmaster@kaerhalvo.dk