Fra kommunens nyheds brev

Her er et lille udpluk fra kommunens nyhedsbrev som man kan tilmelde sig

Infrastruktur gør det imidlertid ikke alene. Der skal mere til: •Landdistriktsudvalget tilføres derfor 250.000 kr. årligt til medfinansiering af projekter. Desuden afsættes en pulje på 0,5 mio. kr. årligt til udmøntning i forbindelse med landsbylaugenes konkrete borgerinitiativer.
•Der afsættes i alt 250.000 kr. i 2016 og 2017 til fortsat arbejde med landsbybusser. Partierne bag budgetforliget ønsker at evaluere flekstrafikordningen i 2016 med fokus på ressourceforbrug og med henblik på i højere grad at tilgodese lokale udbydere.
•En pulje på 1 mio. kr. i 2016 til implementering af kommunens fødevarestrategi vil understøtte landdistrikternes rolle i forbindelse med arbejdet.
•Med henblik på en særlig indsats for vejkvaliteten i de mindre byer og landsbyer afsættes 5 mio. kr. i både 2016 og 2017 til asfaltbelægning.
Kultur, borger og fritidsudvalget udarbejder en politik for forsamlingshuse og medborgerhuse i kommunen. Politikken skal sikre, at der etableres medborgerhuse, hvor det giver mening og er gennemtænkt.
Aktuelt ombygges Broager Rådhus til medborgerhus. Med udgangspunkt i de forslag og beregninger, der er foretaget af borgergruppen i Broager, udarbejdes en endelig projektplan for bygningen. Der afsættes en anlægsramme på 3 mio. kr. til renovering og indretning

Share on facebook
Del på Facebook