På bestyrelsesmødet i april 2019  konstituerede bestyrelsen  sig således:

Bestyrelsesfunktion Navn Mobil Mail
Formand Kenni A Nielsen 25 78 91 77 Hannekenni@gmail.com
Kasserer Poul Madsen 22 64 13 39 pom@outlook.dk
Sekretær Christian Korsholm Jeppesen 40 72 06 33 Korsholm_jeppesen@hotmail.com
Bestyrelsesmedlem Jinnie Friis Ewald jinniefe@jubii.dk
Bestyrelsessuppleant Lars Peter Hansen
Bestyrelsessuppleant Elin Madsen

Bestyrelsesmedlem Ana-Maria Jessen har valgt at stoppe umiddelbart før den planlagte GF i marts 2020