Spring til indhold

Velkommen til Kær Halvø

Kærhalvø's Landsbylaug

Bestyrelsen

På bestyrelsesmødet den 5 april 2022  konstituerede bestyrelsen  sig således:

 

Bestyrelsesfunktion Navn Mobil Mail
Formand Poul Madsen 22 64 13 39 pom@outlook.dk
Næstformand Jonatan Skrydstrup Knudsen 50 86 01 03 jonathan.s.k@hotmail.dk
Kasserer Theis Groot theiskroot@hotmail.com
Sekretær Christian Korsholm Jeppesen 40 72 06 33 Korsholm_jeppesen@hotmail.com
Bestyrelsesmedlem Jinnie Friis Ewald 40 36 94 44 jinniefe@jubii.dk
Bestyrelsessuppleant Lars Peter Hansen
Bestyrelsessuppleant Vibeke Schou