Bestyrelsen

På bestyrelsesmødet d. 04. april 2018  konstituerede bestyrelsen  sig således:

Bestyrelsesformand : Kenni A Nielsen   mobil:  25 78 91 77                                              Mail:  Hannekenni@gmail.com 

Bestyrelsesmedlem/Kasserer:  Poul Madsen  mobil: 22 64 13 39,
Mail: pom@outlook.dk

Bestyrelsesmedlem/sekretær: Christian Korsholm Jeppesen                                         Mobil: 40 72 06 33   Mail: korsholm_jeppesen@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem:  Jennie Friis Ewald                                                                       Mail: jinniefe@jubii.dk

Bestyrelsesmedlem: Ana-Maria Jessen     Mobil:  30 48 45 52                                         Mail: anamariajessen@gmail.com

Bestyrelsessuppleant: Lars Peter Hansen

Bestyrelsessuppleant: Elin Madsen

——————–