Bedre kollektiv trafik på Kærhalvø

Der er nedsat en gruppe som skal se på bedre offentlig transport

Den holdes heldagsmøde på kommunen den 1 november

For landdistriksudvalget deltager Anders Brandt   Hundslev

Har du forslag til hvordan hvordan den kan blive bedre  så  kontakt  mig på

jorgen_wilkenskjeldt@hotmail.com   inden 1 november

Share on facebook
Del på Facebook