webmaster

Landzonetilladelse Kær Bygade 62C

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at udvide eksisterende carport/skur på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c Kær, 6400 Sønderborg. Jævnfør

Læs mere

Kræmmermarked på Kær Halvø

Fonden KærBo afholder d. 01. 09. 2013 kl. 10.00 til 20.00 en støttefest til fordel for ”Kærbo for Afrika”. KærBo for Afrika er først og fremmest et udviklings-projekt. Men

Læs mere

Hvad vil I med Kær Vestermark?

Landsbylauget har modtaget følgende fra Aktionsgruppen for Øvelsesområdet. Kontakt formanden for landsbylauget, Jørgen Wilkenskjeldt, for mere info og kommentarer på: jorgen_wilkenskjeldt@hotmail.com eller telefon 74 43 12 36

Læs mere

Fjernvarmen kommer til Kær

Sønderborg Fjernvarme er nu klar til at begynde gravet arbejdet for at forsyne Ormstoft, Kær Bygade og Honninghul med fjernvarme. Gravearbejdet starter i Ormstoft ultimo

Læs mere