Forfatterarkiv: webmaster

Generalforsamling Kær Halvø Ringridderforening

Indkaldelse til Generalforsamling i Kær Halvø’s Ringridder forening

Tirsdag den 29. november kl 19.30 i Borgerforeningens Skyttehus

Dagsorden:
1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Formanden aflægger beretning
4. Kasserer fremlægger regnskab
5. Valg til bestyrelsen

På valg er:

  • Rune Petersen (modtager genvalg)
  • Kim Christensen (modtager ikke genvalg)
  • Conni Petersen (modtager ikke genvalg)
  • Henrik Brandt Pankoke (modtager genvalg for 1 år)
  • Valg af et nyt bestyrelsesmedlem (2 år)

6. Valg af suppleant
7. Valg af revisor
8. Behandling af indkomne forslag

Forslag 1 – Fra bestyrelsen
Såfremt der ikke vælges fuld bestyrelse og suppleant, så skal den tilbageværende bestyrelse arbejde videre med opløsning af foreningen.
Dette vil betyde at der indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling i starten af 2017.

Forslag 2 – Fra bestyrelsen
Såfremt der ikke vælges fuld bestyrelse og suppleant, så skal der ikke afholdes ringridning 2017 og til næste års ordinær generalforsamling tages der stilling til om foreningens fremtid.

9. Eventuelt 

Opråb:
Der er flere af bestyrelsesmedlemmer som ikke ønsker genvalg i år.
Vi har derfor kraftigt behov for nye kræfter i bestyrelsen for at kunne planlægge og afholde ringridning fremadrettet samt opretholde foreningens virke.
Så mød op på generalforsamlingen så vi kan sikre et ringridning på Kær igen til næste år.

På bestyrelsens vegne

Henrik Brandt Pankoke

Temamøde – Fødevarer, Spejdernes Lejr og Turisme

Fødevarer, Spejdernes Lejr & Turisme

Tid: Tirsdag, den 1. november 2016, kl. 17.00 – 21.00
Sted: Lysabild Skole, Lysabildgade 2, 6470 Sydals

Mød op til denne temaaften, hvor vi balancerer mellem to spor; nemlig turismeudvikling og handlinger der kan bringe fødevarestrategien i mål. Der er sammenfald mellem en række aktører i begge spor, derfor har vi valgt at arrangere et fælles temamøde.
Udgangspunktet er troen på to forhold:
1) at samler vi alle kræfter, så har Sønderborg-området potentialet til at blive den mest søgte turistdestination i hele landet og grænseområdet.
2) samarbejder vi for at skabe ”Sønderborg som et klimavenligt fødevareområde”, vil det resultere i flere lokale jobs indenfor flere brancher, øget sundhed og bæredygtighed med øget bosætning på sigt

Se mere i vedlagte program:
Invitation til temamøde

Kær Ringridning 2016

Kær Ringridning 2016

Bestyrelsen siger mange tak for et flot ringridning
til ryttere, gæster, sponsorer og især de mange frivillige.

I år blev vinderne

Cykel:
Konge Mie Wilkenskjeldt
Kronprins Jesper Dau
Prins Søren Rotbøl

Hest:
Konge Conny Petersen
Kronprins Heidi Hansen
Prins Christian Andersen

Foreningen afholder sin årlige generalforsamling i november.

Sponsor oversigt 2016

Kæmpe Loppemarked – Kær Halvø

Y's men's

Kæmpe Loppemarked

Sønderborg Y’s Men’s Club afholder igen i år stort loppemarked fredag, den 29. april kl. 15-19 og lørdag, den 30. april kl. 10-15 på Møllestedgård, Vestermark 7B, Sønderborg (over for Burger King). Der kan købes alt fra møbler og legetøj til synåle og elektronik.

Underholdning for børnene på KFUM-spejdernes minigolfbane og ved KFUM&K’s flødebollekast.
Hele overskuddet går til lokalt og internationalt hjælpearbejde, især de lokale børne- og ungdomsorganisationer, spejdere, m.fl. http://www.sonderborg.ysmen.dk/

Gårde og ældre huse på Kær Halvø

Gårde og ældre huse på Kær HalvøUlkebøl Lokalhistorisk Arkiv udgiver den 30 marts 2016 en bog om “Gårde og ældre huse på Kær Halvø”. Den omhandler en beskrivelse af 155 ejendomme på halvøen, hvor man fortæller om, hvem der har ejet ejendommen gennem tiderne, en del fra 1700 tallet. Der er billeder af ejendommene før og nu, også en del billeder af ejerne, samt episoder og udvikling gennem tiderne.
Bogen er på 340 sider og koster 200 kr. Den kan købes på Arkivet, der ligger på Torvet i Ulkebølcentret. De har åbent mandag kl. 15-17 og tirsdag kl. 10-12.
Bogen kan også bestilles hos Helmer Sander-Larsen, Nørremark 8, 6400 Sønderborg, telefon 51 74 11 19 eller på mail saxgaard@mail.dk

Konkurrence på Kær Halvø

Kop & Kande Sønderborg har været på loftet hos Jørgen, Fruen og Mis Sunshine i KonkurrenceHestehave, hvor de fandt et meget gammelt klenodie de skænker til Landbrugsmuset på Kær som ligger på Rønhavegård ved Hans Iversen.

Problemet er så at klenodiet uden tvivl er blevet brugt i landbruget for mange år siden, men HVAD er det blevet brugt til er det store spørgsmål ?.

Den der først kan svare på spørgsmålet ved at skrive svaret til nedenstående e-mail, vil efterfølgende blive kontaktet og kan afhente et ABC sæt (mask/finner/snorkel) som PFT Dive solution sponsorere til konkurrencen.

Vinderen med det rigtige svar bliver nævnt på Kær halvø’s hjemmeside

Med Venlig Hilsen/kind regards/Mit Freundlicher Grüssen

Poul Friis Evald
Hestehave 33 Kær
6400 Sønderborg
Denmark

PFT Dive Solution
CVR/SE nr.:34819114
Emaiil.: pfevald@gmail.com