Kenni

Borgermøde

I følge det oprindelige idéoplæg,  se nedenstående link: https://polweb.sonderborg.dk/ShowFile.aspx?file=4618_12204379&docid=12163769&fileID=62115-18_v1_Bilag+3+-+Id%c3%a9opl%c3%a6g.pdf.PDF&type=.PDF&enclosure=true skal der afholdes et borgermøde i forbindelse med høringsprocessen. Det er nu meddelt i Ugeavisen Sønderborg

Læs mere

Centralt rensningsanlæg

I forbindelse med generalforsamlingen fik bestyrelsen tilsagn fra Sønderborg Forsyning om at orientere om planerne om at placere et centralt rensningsanlæg på den nordlige side af forbrændingsanlægget,

Læs mere

Forårsblomster

På den nyligt afholdte generalforsamling blev der bl.a. talt om de glæder, vi alle får, når de nedgravede forårsløg udvikler sig og bliver til smukke påskeliljer i

Læs mere

Nyt fra bestyrelsen.

Bestyrelsen har afholdt sit første bestyrelsemøde efter generalforsamlingen. På mødet konstituerede bestyrelsen sig således: Formand: Kenni A Nielsen Kasserer: Poul Madsen Sekretær: Christian Korsholm Jeppesen

Læs mere

Information fra bestyrelsen

Bestyrelsen har talt med Inge Olsen, direktør for Land By og Kultur i Sønderborg kommune. Faktisk har bestyrelsen forsøgt at få en medarbejder fra forvaltningen

Læs mere

Kære beboere på Kær halvø. Bestyrelsen vil gerne ønske jer alle en rigtig god jul og et dejligt og fredeligt nytår! Vi siger tak for

Læs mere