jorgen

Biavlere søges

I forbindelse med Sønderborg kommune nye fødevarestrategi søges biavlere her på Kær halvø. Send venligst navn adresse og telefon nr. til jorgen_wilkenskjeldt@Hotmail.com Læs mere her

Læs mere

Dome på Vestermark 7a-b Kær

http://sonderborgkommune.dk/hoeringer/landzonetilladelse-til-en-overdaekning-en-dome-mv  Tilladelse til opsætning af Dome Landsbylauget har deltaget i  ansøgning fra landdstriktsudvalgets udviklingspulje Ca. 30.000 kr .  

Læs mere

Spejderlejr Kær halvø

Fra kommunens nyhedsbrev 16 tons snysk til Spejdernes Lejr Når spejderne kommer til Sønderborg i 2017, skal ét af deres måltider bestå af den sønderjyske

Læs mere

Kær Halvø landsbylaug

Som beboer  ,forening eller firma er man automatisk medlem af landsbylaug. Og der betaler IKKE  kontingent for at være med . Landsbylauget modtager et mindre

Læs mere