Forfatterarkiv: jorgen

Forlader Kær halvø landsbylaug bestyrelse

Da man tilsyneladende ikke vil orientere landsbylaug om kommunens tiltag med stier på Kær halvø

Ud træder jeg med øjeblikkelig virkning af mit arbejde med landsbylaug , landsbyforum og landdistriktsudvalget

Dette er derfor den sidste meddelelse her fra mig .

Mvh

Jørgen Wilkenskjeldt

 

LAG Sønderborg Aabenraa

  Fra LAG Sønderborg Aabenraa Facebook
16 timer · 

Regeringens finanslov kom desværre til at påvirke LAG-området, da den bedyrede besparelse stadig gennemføres. MEN LAG Sønderborg Aabenraa vil dog stadig have ca 2,4 mill.kr til projekter i 2017. HUSK DER ER ANSØGNINGSFRIST på først pulje af projekter 1. DECEMBER 2016

Se mere om Lag Syd på linket th her på siden, hvem og hvordan man søger penge og til hvad.

Ingen gratis teater på Kær Halvø

Da bestyrelsen ikke har ønsket at bevillige et beløb til lokale leje,  til gratis teater på Kær halvø og ingen har tilmeldt sig som indtresserede  i at hjælpe. bliver der ingen gratis teater i 2017

Et muligt brugbart lokale på minimum 6 m, brede  12 meter langt og 3 meter højt var eller fundet

Den endelige tilmelding var ellers den 16  december.

https://www.kaerhalvo.dk/mulighed-for-gratis-teater-til-kaer-halvo/ 

Men de mangler skabe 

Læs mere her.

http://sonderborgkom.dk/teaterfestival-hjaelp-os-med-at-indsamle-gamle-skabe/

Jagt i Mosen – Kær halvø

Ligger inde med en mail fra fredningsmyndighed hvor der står at der må afholdes jagt i Mose skoven 3 lørdag i november og den 27 december hvor ved Moseskoven vil være lukket for færdsel

Ville det ikke være rart  at få det bekræftet af Jagt foreningen Mosen og hvis det er disse datoer, at få det i aktivitet  kalender her på siden

Vil samtidig opfordre jagtforeningen Mosen  til af få kontaktperson  på denne hjemmeside under foreninger. 

 

Delte meninger om sti på Kærhalvø

læs mere her

 http://www.jv.dk/artikel/2423777:Soenderborg–Delte-meninger-om-en-ny-sti-paa-Kaer-halvoe

landsbylaugets bestyrelse har ikke været indraget i dette.

I kan under bestyrelse finde Kær halvø udviklingsplan

Og her er fra Kommunens Nyhedsbrev

Kystnær natursti på Kær Halvø

Nu kommer der en ny natursti på Kær Halvø. Stien etableres i forlængelse af den nuværende natursti langs kysten på Kær Vestermark, der føres videre til Arnkilsøre og derefter tilbage gennem skovene midt på Kær Halvø, til den får forbindelse til cykelbroen over omfartsvejen. Hermed bliver den tilsluttet stierne ved Ulkebøldam og Spang. Det samlede stiforløb giver kystnær adgang til smukke naturområder på Arnkil og direkte forbindelse til det rekreative område Kær Vestermark.
Hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler med lodsejerne i området, vil der blive foretaget ekspropriation