Månedsarkiv: februar 2019

Indkaldelse til Generalforsamling

Kær Halvøs Landsbylaug

indbyder hermed til

GENERALFORSAMLING

Onsdag d. 20. marts 2019 kl. 20.00 i spisesalen på Rønhave.

Aftenen starter allerede kl. 19:00 med en orientering vedrørende udviklingen på Kær Vestermark, både den, der går for sig lige nu, men også den, der forventes at skulle foregå i fremtiden. Bent Albæk, projektleder for Sønderborg kommune i Sekretariatet for Bæredygtighed & Natur, kommer og fortæller om de spændende tiltag, vi alle vil få stor glæde af fremover. Bent har lovet at svare på evt. spørgsmål, så mød frem og få svar, hvis du ønsker klarhed over planerne for vores smukke rekreative område.

 

Kl. 20:00 Starter generalforsamlingen med følgende dagsorden jf. vedtægterne

 1. Valg af stemmetællere, dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Indkomne forslag
 4. Regnskab 2018
 5. Budget 2019
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, følgende er på valg:
  1. Jinnie Friis Evald
  2. Christian Korsholm Jeppesen
  3. Poul Madsen
 7. Valg af suppleant, på valg er
  1. Lars Peter Hansen
  2. Elin Madsen
 8. Valg af revisor, på valg er
  1. Henriette Frölich

Samtlige bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor er villige til genvalg

 1. Eventuelt

1. Ren dag på Kær Halvø den 31. marts 2019

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Fastelavn på Kær?

Bestyrelsen har talt om, hvorvidt der er stemning for at afholde forskellige arrangementer for vores børn herude på Kær. Vi har tidligere afholdt fastelavnsarrangementer i Kær, og det er måske på tide, at vi genoptager denne aktivitet.

Man kunne måske også forestille sig at vi i forbindelse med julen afholdte et arrangement, hvor vi f.eks. opstillede et grantræ, satte lys på og ved samme lejlighed uddelte varm chokolade og boller.

Bestyrelsen vil gerne bidrage til festlighederne med noget økonomi, men vi forudsætter, at der er nogle lokale frivillige, der vil stå for arrangementerne.

Hvis der er nogle, der vil løfte opgaven og glæde fællesskabet, så må I gerne melde sig til bestyrelsen – men det haster, hvis vi skal afholde fastelavn i år!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Fortæl om de strækninger hvor du er utryg ved at cykle.

Vi er blevet gjort opmærksom på at Cyklistforbundet har udarbejdet et interaktivt kort, hvor det er muligt at indrapportere de strækninger, man som cyklist er utryg ved at færdes på.

Det mener vi er et godt initiativ, som vil være med til at påvise de stækninger, vi ikke bryder os om selv at cykle på eller, endnu værre, sende vores børn ud at cykle på. Så at vi, også ad den vej,  kan påvirke vores lokale politikere og åbne deres øjne for de bekymringer og ønsker, vi nærer for vores lokalområde.

Så hvis du har nogle strækninger, du gerne vil have focus på, så gå ind på denne side: http://www.cyklistforbundet.dk/Aktuelt/Nyt/Nyheder/Utrygge-straekninger