Månedsarkiv: november 2018

Bestyrelsen har besøgt et Centralt rensningsanlæg

Poul og undertegnede fra bestyrelsen, har besøgt Mariager Rensningsanlæg.
Formåler var at konstatere omfanget af de mange gener vi, og mange andre herude, frygter, vil blive konsekvensen af et rensningsanlæg nord for forbrændingsanlægget.
Lad det være sagt med det samme, turen var en rigtig god oplevelse! Vi fik afkræftet mange af de fordomme, jeg og mange andre har og har haft i den sammenhæng.
Vi fik en venlig velkomst, hvor vi fik en orientering af anlæggets direktør og bestyrelsesformand. Bagefter blev vi vist rundt på hele anlægget og fik lejlighed til at “stikke næsen ned” i forskellige processer på affaldsvandets vej fra kloarkvand til renset vand, der så ender med at blive ledt ud 3,8 km ude i Kattegat.
Til stor overraskelse for både Poul og jeg, så var lugtgenerne begrænset til ganske få steder. Vejret var stille den lørdag, og hvis der havde været udslip af megen lugt, så ville vi helt sikkert have kunne bemærke det. En af årsagerne til den ringe udledning af lugt skyldes, at hele anlægget (minus de åbne procestanke) var forsynet med punktudsugning, og at den udsugede luft/gas blev ledt igennem kulfiltre, inden det slap ud i den omgivende luft. Det virkede helt fantastisk. Vi gik klods op og ned ad flere rensningsprocesser og bemærkede stort set ikke, at vi var på et rensningsanlæg.
Det taler måske også lidt for sig selv, at de deroppe havde valgt at opføre administrationsbygningerne klods op ad anlægget!
Vi sluttede af med at besøge en pumpestation, der var placeret inde i Hadsund by. Pumperne var placeret i seks meters dybde og var ikke neddykket i sumpen. Også her bliver luftudslippet ledt igennem kulfiltre, og man kunne ikke lugte noget, hverken nede i brønden eller oppe i det fri. Temmelig overraskende og meget imponerende.
Poul og jeg var som allerede beskrevet positiv overrasket og spurgte ind til om også vi kunne forvente at anlægget på Kær Vestermark også ville blve forsynet med centrale kulfiltre m.m. og vi fik det indtryk at selve anlægget ville blive opført helt analogt det i Mariager ikke kun for vores skyld, men også af hensyn til de medarbejdere, der skal arbejde på anlægget. Man lovede også at udstyre pumpestationerne med kulfiltre såfremt der er behov for dette. Endelig så tilbød Sønderborg Forsyning (SF), at de ville arrangere en besigtigelsestur for de af beboerne herude, der måtte være interesserede, til nogle af de pumpestationer, der er her i området. Turen vil så både omfatte stationer med og uden filtre.
Bestyrelsen skal opfordre evt. interesserede i at henvende sig til bestyrelsen, som så vil kontakte SF og sørge for at der bliver iværksat en “ekspedition “.
Med venlig hilsen
Kenni         

Udviklingsplan for Kær Vestermark

Vi har modtaget en henvendelse fra Bent Albæk, projektleder for Sønderborg kommune i Sekretariatet for Bæredygtighed & Natur. Bent fortæller at Sønderborg Kommune er i gang med at indsamle viden om borgernes ønsker til Kær Vestermark og at de efterlyser gode idèer til en udviklingsplan for Kær Vestermark, og det vil vi da gerne hjælpe til med – igen.

Kommunen indsamler gode ideer og ønsker på tre måder.

 UDVIKLINGSPLAN

Udviklingsplanen tager fat i nogle af de emner som mangler lidt i helhedsplanen.

Sønderborg Kommune har valgt fire overordnede emner til udviklingsplanen:

  • Bygninger på Kær Vestermark
  • Beskyttelse og benyttelse
  • Værd at køre efter
  • Adgang til området

Vi håber naturligvis, at I vil deltage i julearrangementet og deltage i dialog med de andre besøgende vedr. ovenstående fire emner.

I kan også komme med jeres ideer og ønsker ved at følge nedenstående link:

 https://da.surveymonkey.com/r/6CXWGDM

 

Vi ses den 9. december J

Venlig hilsen

Sønderborg Kommune
Sekretariatet for Bæredygtighed & Natur

Bent Albæk
Projektleder

Kom godt fra start i dit første hus

– sådan får du en sund og energirigtig bolig

Drømmer du om at skifte den lille lejlighed ud med hus og have, eller har du næsten lige skrevet under på købskontrakten på dit nye hus? Men mangler du gode råd og vejledning til, hvordan du skal håndtere købsprocessen? Eller hvordan du bedst kommer fra start med husets energimærke og tilstandsrapport, så du får det optimale indeklima for dig og din familie?

Så har du mulighed for at deltage ved en inspirationsaften, hvor fagpersoner informere og rådgive dig, så du kommer godt fra start med dit første hus.

Arrangementet afholdes på Alsion tirsdag d. 20. november 2018, fra kl. kl. 19:00 – 21:00.

Tilmelding skal ske senest d. 16. november på: www.projectzero.dk/komgodtfrastart

Program:

  • Tips og råd før du skriver under ved tidligere ejendomsmægler
  • Hvad er det nu energimærket betyder? ved Energistyrelsen
  • 5 gode råd fra kommunen ved Byg & Bolig, Sønderborg Kommune
  • Samtalecafé med fagpersoner og sønderjyske tapas

 På vegne af Energistyrelsen, ProjectZero og Sønderborg Kommune

 Sønderborg Kommune
Sekretariat for Landdistrikter
Connie Skovbjerg
Landdistriktskoordinator

2889 8021
cskb@sonderborg.dk – www.sonderborgkommune.dk

 image001.png