Månedsarkiv: april 2018

Borgermøde

I følge det oprindelige idéoplæg,  se nedenstående link:

https://polweb.sonderborg.dk/ShowFile.aspx?file=4618_12204379&docid=12163769&fileID=62115-18_v1_Bilag+3+-+Id%c3%a9opl%c3%a6g.pdf.PDF&type=.PDF&enclosure=true

skal der afholdes et borgermøde i forbindelse med høringsprocessen. Det er nu meddelt i Ugeavisen Sønderborg uge 17, at nævnte borgermøde skal finde sted onsdag den 2. maj 2018 kl 19:00 i Multikulturhuset, Nørre havnegade 15, 6400 Sønderborg.

På mødet vil der blive fortalt om planerne for et evt. kommende centralrenseanlæg ved Vestermark nord for Sønderborg. Der vil også blive lejlighed til at stille spørgsmål og til at komme med ideer og forslag til projektet.

Borgermødet giver lejlighed til at få svar på  en række af de spørgsmål, som stadig er uafklarede efter det infomøde bestyrelsen havde arrangeret den 22. marts, men mødet giver også mulighed for at aflevere evt.  alternative forslag til de ansvarlige planlæggere og beslutningstagere.

Bestyrelsen skal endnu engang opfordre evt. interesserede til at melde sig som deltagere i den tidligere nævnte arbejdsgruppe med henblik på at optimere vores indflydelse på et evt. kommende anlæg.

 

Centralt rensningsanlæg

I forbindelse med generalforsamlingen fik bestyrelsen tilsagn fra Sønderborg Forsyning om at orientere om planerne om at placere et centralt rensningsanlæg på den nordlige side af forbrændingsanlægget, dvs. på Vestermark i retning mod Kær. Efter orienteringen var der en livlig debat om udsigten til at få et så stort anlæg placeret så tæt på Kær/Ormstoft.

Planerne kan ses på følgende link https://sonfor.dk/centralrenseanlaeg/

Bestyrelsen har, på baggrund af debatten på generalforsamlingen, vurderet at vi har behov for en arbejdsgruppe, der har til opgave at få optimal indflydelse på kommunens endelige beslutning i forhold til placering og omfang af rensningsanlægget.

Arbejdgruppens opgave bliver bl.a. at analysere effekten af de foreløbige planer, undersøge alternative placeringer og øvrige relevante data i tilknytning til hele planlægningen. Vi har også fået tilsagn fra Sønderbrog Forsyning om en besigtigelsestur til et tilsvarende anlæg for ved selvsyn at kunne konstatere, hvad et sådan projekt har af konsekvenser.

Da processen er igang haster det med at danne gruppen, hvis vi vil have indflydelse. I følge planerne skal der afholdes et borgermøde i forbindelse med den kommende høringsproces. Vi forventer at borgermødet kommer meget snart, og derfor skal gruppen sammensættes  hurtigt, hvis vi skal være ordentligt forberedt.

Vi ønsker derfor at interesserede melder sig på banen hurtigst muligt! I kan rette henvendelse til bestyrelsens medlemmer enten via telefon, mail eller ved at komme personligt.

Kom nu  –  Det er vigtigt, det her!

Forårsblomster

På den nyligt afholdte generalforsamling blev der bl.a. talt om de glæder, vi alle får, når de nedgravede forårsløg udvikler sig og bliver til smukke påskeliljer i forskellige variationer.

Lige nu har vi alle muligheder for at nyde synet, og i bestyrelsen er vi enige om, at der sagtens kan være plads til endnu flere af de smukke blomster på vores veje og stier.

På generalforsamlingen blev der efterlyst evt. interesserede til at indgå i en arbejdsgruppe, der bl.a. vil påtage sig opgaven med at lægge endnu flere løg, når kommunen til efteråret tilbyder landsbylaugene gratis løg. Samtidig tilbød foreningen Vedvarende energi Sønderborg, at interesserede kan benytte “Domen” til at drive blomster og grøntsager til brug i egne haver eller blot som et fælles drivhus, hvor mulighederne for stordrift virkelig er til stede.

Så lad nu være med at holde jer tilbage – henvend jer til bestyrelsen, så skal vi nok organisere en gruppe.

Vi har faktisk tidligere efterlyst beboere her på siden til forskellige aktiviteter, og det er nok lidt skuffende, at vi ikke rigtig får tilbagemeldinger – husk at en forening lever lidt som et drivhus – uden tilførsel af næring og væske dør engagementet, og lige pludselig er der ingen forening!

 

Nyt fra bestyrelsen.

Bestyrelsen har afholdt sit første bestyrelsemøde efter generalforsamlingen.

På mødet konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand: Kenni A Nielsen

Kasserer: Poul Madsen

Sekretær: Christian Korsholm Jeppesen

Bestyrelsesmedlem: Jinnie Friis Ewald

Bestyrelsesmedlem: Ana-Maria Jessen

På mødet blev en række arbejdsopgaver fordelt, bl.a. vil Ana forsøge sig med WEB-koordinator rollen, Poul vil tage sig af rengøringsopgaven i samarbejde med Henriette og Michael. I forhold til den kommende asfaltering af bygaden, så vil Ana og Jinnie kontakte kommunen og bl.a. meddele hvor de største mangler er. Det kræver selvfølgelig, at vi modtager henvendelser fra beboerne – så kom nu ud og fotografer de steder, hvor der skal afhjælpes fejl og mangler!

mvh Bestyrelsen