Månedsarkiv: april 2017

Kær Halvø Landsbylaug – seneste nyt.

På bestyrelsesmødet d. 19. april 2017  konstituerede bestyrelsen  sig således:

Bestyrelsesformand : Kenni A Nielsen   mobil:  25 78 91 77                                             Mail:  Hannekenni@gmail.com

Bestyrelsesmedlem/Kasserer:  Poul Madsen Mobil: 22 64 13 39
Mail: pom@outlook.dk

Bestyrelsesmedlem/sekretær: Christian Korsholm Jeppesen                                         Mobil: 40 72 06 33   Mail: korsholm_jeppesen@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem:  Jennie Friis Ewald                                                                       Mail: jinniefe@jubii.dk

Bestyrelsesmedlem: Ana-Maria Jessen  Mobil: 30 48 45 52                                             Mail: anamariajessen@gmail.com

Bestyrelsessuppleant: Lars Peter Hansen

Bestyrelsessuppleant: Elin Madsen

Referat af Kær Halvø Landsbylaugs generalforsamling 2017

Bestyrelsens beretning for 2016

Kær Ringridning

I Kær ringrider foreninger er der afholdt ekstra ordinær generalforsamling og referat er klart.
Referatet kan hentes her: Referat Ekstraordinær Generalforsamling marts 2017

Efterfølgende har bestyrelsen holdt konstitueringsmøde.

Bestyrelsen er for det kommende år konstitueret således:

Formand Rune Petersen
Næstformand Hans Peter Nissen Tanner
Kasserer/Sekretær Henrik Brandt Pankoke
Bestyrelsesmedlem Ann Karina Thomsen
Bestyrelsesmedlem Claus Clausen
Bestyrelsesmedlem Conny Schmidt Petersen
Bestyrelsesmedlem Heidi Hansen
Bestyrelsesmedlem (suppleant) Helle Petersen

På konstitueringsmødet blev der også lagt en overordnet plan for afholdelse af ringridning i år.

Mere om det følger, men allerede nu kan vi melde at ringridningen flyttes til 4. lørdag i august.

På vegne af bestyrelsen

Henrik Brandt Pankoke