Månedsarkiv: november 2016

Forlader Kær halvø landsbylaug bestyrelse

Da man tilsyneladende ikke vil orientere landsbylaug om kommunens tiltag med stier på Kær halvø

Ud træder jeg med øjeblikkelig virkning af mit arbejde med landsbylaug , landsbyforum og landdistriktsudvalget

Dette er derfor den sidste meddelelse her fra mig .

Mvh

Jørgen Wilkenskjeldt

 

LAG Sønderborg Aabenraa

  Fra LAG Sønderborg Aabenraa Facebook
16 timer · 

Regeringens finanslov kom desværre til at påvirke LAG-området, da den bedyrede besparelse stadig gennemføres. MEN LAG Sønderborg Aabenraa vil dog stadig have ca 2,4 mill.kr til projekter i 2017. HUSK DER ER ANSØGNINGSFRIST på først pulje af projekter 1. DECEMBER 2016

Se mere om Lag Syd på linket th her på siden, hvem og hvordan man søger penge og til hvad.

Ingen gratis teater på Kær Halvø

Da bestyrelsen ikke har ønsket at bevillige et beløb til lokale leje,  til gratis teater på Kær halvø og ingen har tilmeldt sig som indtresserede  i at hjælpe. bliver der ingen gratis teater i 2017

Et muligt brugbart lokale på minimum 6 m, brede  12 meter langt og 3 meter højt var eller fundet

Den endelige tilmelding var ellers den 16  december.

https://www.kaerhalvo.dk/mulighed-for-gratis-teater-til-kaer-halvo/ 

Men de mangler skabe 

Læs mere her.

http://sonderborgkom.dk/teaterfestival-hjaelp-os-med-at-indsamle-gamle-skabe/

Jagt i Mosen – Kær halvø

Ligger inde med en mail fra fredningsmyndighed hvor der står at der må afholdes jagt i Mose skoven 3 lørdag i november og den 27 december hvor ved Moseskoven vil være lukket for færdsel

Ville det ikke være rart  at få det bekræftet af Jagt foreningen Mosen og hvis det er disse datoer, at få det i aktivitet  kalender her på siden

Vil samtidig opfordre jagtforeningen Mosen  til af få kontaktperson  på denne hjemmeside under foreninger. 

 

Delte meninger om sti på Kærhalvø

læs mere her

 http://www.jv.dk/artikel/2423777:Soenderborg–Delte-meninger-om-en-ny-sti-paa-Kaer-halvoe

landsbylaugets bestyrelse har ikke været indraget i dette.

I kan under bestyrelse finde Kær halvø udviklingsplan

Og her er fra Kommunens Nyhedsbrev

Kystnær natursti på Kær Halvø

Nu kommer der en ny natursti på Kær Halvø. Stien etableres i forlængelse af den nuværende natursti langs kysten på Kær Vestermark, der føres videre til Arnkilsøre og derefter tilbage gennem skovene midt på Kær Halvø, til den får forbindelse til cykelbroen over omfartsvejen. Hermed bliver den tilsluttet stierne ved Ulkebøldam og Spang. Det samlede stiforløb giver kystnær adgang til smukke naturområder på Arnkil og direkte forbindelse til det rekreative område Kær Vestermark.
Hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler med lodsejerne i området, vil der blive foretaget ekspropriation

Generalforsamling Kær Halvø Ringridderforening

Indkaldelse til Generalforsamling i Kær Halvø’s Ringridder forening

Tirsdag den 29. november kl 19.30 i Borgerforeningens Skyttehus

Dagsorden:
1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Formanden aflægger beretning
4. Kasserer fremlægger regnskab
5. Valg til bestyrelsen

På valg er:

  • Rune Petersen (modtager genvalg)
  • Kim Christensen (modtager ikke genvalg)
  • Conni Petersen (modtager ikke genvalg)
  • Henrik Brandt Pankoke (modtager genvalg for 1 år)
  • Valg af et nyt bestyrelsesmedlem (2 år)

6. Valg af suppleant
7. Valg af revisor
8. Behandling af indkomne forslag

Forslag 1 – Fra bestyrelsen
Såfremt der ikke vælges fuld bestyrelse og suppleant, så skal den tilbageværende bestyrelse arbejde videre med opløsning af foreningen.
Dette vil betyde at der indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling i starten af 2017.

Forslag 2 – Fra bestyrelsen
Såfremt der ikke vælges fuld bestyrelse og suppleant, så skal der ikke afholdes ringridning 2017 og til næste års ordinær generalforsamling tages der stilling til om foreningens fremtid.

9. Eventuelt 

Opråb:
Der er flere af bestyrelsesmedlemmer som ikke ønsker genvalg i år.
Vi har derfor kraftigt behov for nye kræfter i bestyrelsen for at kunne planlægge og afholde ringridning fremadrettet samt opretholde foreningens virke.
Så mød op på generalforsamlingen så vi kan sikre et ringridning på Kær igen til næste år.

På bestyrelsens vegne

Henrik Brandt Pankoke