Månedsarkiv: februar 2016

Husk tilmelding !!

I forbindelse med generalforsamlingen er der mulighed for at deltage i fællesspisning.

Bestyrelsen vil, ikke mindst af hensyn til chefkokken, gerne vide om du kommer, men vi vil da også gerne vide hvor mange, der har tænkt sig at komme til generalforsamlingen.

Derfor bedes du tilmelde dig arrangementet senest den 12. marts 2016.

Du kan henvende dig til bestyrelsesmedlemmerne og tilmelde dig enten via mail, facebook, eller telefon. Se evt. på siden Bestyrelsen hvis du leder efter mail eller telefonnumre.

Med venlig hilsen

Kenni A Nielsen

Generalforsamling 2016

Kær Halvøs Landsbylaug

indbyder hermed til

GENERALFORSAMLING

Tirsdag d. 15. marts 2016 kl. 18.00 på Solglimt 4 i Sønderborg

 Kl. 18:00        Vi lægger ud med fællesspisning – Rune har lovet at præsentere os                             for en lækker gullaschsuppe – det bliver mindeværdigt!

Kl. 19:00         Vi får besøg af Mikkel Harritslev, der er projektleder for Spejderlejr                            2017. Mikkel tager nogle medarbejdere med og de vil bl.a. informere                         om den seneste udvikling i forhold til projektets mange udfordringer.                         Hør bl.a. om det anlægsarbejde, der går i gang omkring den 1. maj                             2016.

Kl. 20:00         Kaffe.

Kl. 20:15         Starter generalforsamlingen med følgende dagsorden jf.                                               vedtægterne. 

 1. Valg af stemmetællere, dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Indkomne forslag
 4. Regnskab 2015
 5. Budget 2016
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, følgende er på valg:
  1. Hans Iversen – modtager ikke genvalg
  2. Rune Hansen
  3. Kenni A Nielsen
 7. Valg af suppleant, på valg er:
  1. Poul Evald
 8. Valg af revisor, på valg er:
  1. Dorthe Nielsen
 9. Eventuelt

 

Bestyrelsen kan allerede nu meddele, at vores fælles udviklingsplan vil blive debatteret, så mød nu friske frem og giv jeres holdninger til kende.

 Med venlig hilsen og på bestyrelsens vegne

Kenni Nielsen

Formand for landsbylauget.

 

Spejderlejr Kær halvø

Fra kommunens nyhedsbrev
16 tons snysk til Spejdernes Lejr

Når spejderne kommer til Sønderborg i 2017, skal ét af deres måltider bestå af den sønderjyske egnsr…et snysk. Idéen kommer fra Sønderborg Kommune og er nu godkendt af spejderne.

Retten skal fremstilles af lokale råvarer, og planen er, at spejderne selv skal høste grønsagerne, som skal dyrkes af frivillige borgere i lokalområdet. I den kommende sommer vil en mark blive brugt til forsøg, og der planlægges en Food Camp med ca. 400 deltagere, som skal være forsøgskaniner. For at bespise 40.000 spejdere skal der fremstilles ca. 16 tons snysk

Kær Halvø landsbylaug

Som beboer  ,forening eller firma er man automatisk medlem af landsbylaug.

Og der betaler IKKE  kontingent for at være med .

Landsbylauget modtager et mindre beløb til drift. fra kommunen.

Så mød frisk frem når der inden længe indkaldes til den årlige generalforsamling.

 

Aflysning af borgermødet den 8. februar 2016

Bestyrelsen har besluttet sig for at aflyse borgermødet den 8. februar 2016 pga. af manglende tilslutning.

Vi beklager beslutningen, men finder det ikke rimeligt, at bruge kommunens og bestyrelsens ressourcer på et arrangement, som så få er interesseret i.

Bestyrelsen vil bestræbe sig på at få kontaktet de personer, der har tilmeldt sig og meddele dem beslutningen, og vi beklager selvfølgelig, at mødet ikke bliver til noget, og at vi ikke fik lejlighed til at drøfte de væsentlige udfordringer, vi står over for på Kær Halvø!

På bestyrelsens vegne

Kenni A Nielsen

 

Konkurrence på Kær Halvø

Kop & Kande Sønderborg har været på loftet hos Jørgen, Fruen og Mis Sunshine i KonkurrenceHestehave, hvor de fandt et meget gammelt klenodie de skænker til Landbrugsmuset på Kær som ligger på Rønhavegård ved Hans Iversen.

Problemet er så at klenodiet uden tvivl er blevet brugt i landbruget for mange år siden, men HVAD er det blevet brugt til er det store spørgsmål ?.

Den der først kan svare på spørgsmålet ved at skrive svaret til nedenstående e-mail, vil efterfølgende blive kontaktet og kan afhente et ABC sæt (mask/finner/snorkel) som PFT Dive solution sponsorere til konkurrencen.

Vinderen med det rigtige svar bliver nævnt på Kær halvø’s hjemmeside

Med Venlig Hilsen/kind regards/Mit Freundlicher Grüssen

Poul Friis Evald
Hestehave 33 Kær
6400 Sønderborg
Denmark

PFT Dive Solution
CVR/SE nr.:34819114
Emaiil.: pfevald@gmail.com

Landsby bus til Kær Halvø ?

I dagens  Jydske Veskysten kan man læse om nogle landsbyer der arbejder med fælles bus.

Her på Kær halvø har vi også fået noget tilbudt angående bus.

Mod op til borgermødet og hør hvad.

Er det det vi vil ,bør det stå i vores udviklingsplan

Efterfølgende skal der nedsættes et hurtigt ad. hoc  udvalg der vil se på det.