Månedsarkiv: november 2015

Kærhalvø søger midler fra Udviklingspuljen

Kær halvø landsbylaug har i denne omgang søgt penge fra landdistriktsudvalgets udviklings pulje
For vedvarende energi på Møllestedgård søges der om 30000 kr til udvikling af væksthus
Der søges også om 5000.kr til udvikling af blomsterkummer
Og endelig søges der om 18000 kr til 5 infotavler
Læs mere om det på linket Sønderborg kommune landdistrktsudvalget her på siden og se hvad der ellers søges penge til og følg med i hvem der får penge. når referater er skrevet
Så på mandag den 30 nov. må jeg uden for døren .under mødet da jeg jo er inhabil i sager der vedrører Kærhalvø
Mvh
Jørgen

El cykler – Kærhalvø

Husk hvis du bor ,arbejder eller er medlem af forening der er hjemmehørende på Kær halvø ,har du mulighed for at prøve en el cykel gratis.
Se mere ved at trykke på landsby dele cykel her til højre på siden

Turistaktører se herNyheder fra Destination Sønderjylland – november 2015‏

FACEBOOK KURSUS – Relevant for alle store som små!

Sønderjyske Fristelser inviterer destinationens turistaktører med til Facebook-kursus i de sociale mediers juridiske udfordringer:

Torsdag d. 26. november 2016

– alle er velkommen men tilmelding nødvendig senest d. 23.11.2015!

•Kender du lovgivning omkring sociale medier?
•Ved du hvordan du afholder en lovlig konkurrence på Facebook?
•Må du dele billeder? Hvad med billeder af produkter?
•Hvad med billeder der er taget af en fotograf men af dig eller dine produkter? Hvordan er det med børn og Facebook?
•Må du uploade billeder af børn eller må andre uploade billeder af børn på din Facebook side?
•Ved du hvornår du bevæger dig ind i den farlige gråzone for ulovlig skjult reklame?

Undgå kæmpe bøder – deltag i Facebook-kurset og lær reglerne nu!

Drudover får vi besøg af Troels Lund Johansson fra Erhvervsakademiet Lillebælt. Troels vil fortælle om hvordan arbejdet med Facebook, blandt andet har været med til at løfte omsætningen på Krusmølle drastisk, og komme med lavpraktiske tips og tricks til, hvordan du selv kan gøre det samme.
•Hvad er Facebook, og hvordan bruger man Facebook til at komme på ”Top of mind” hos dine kunder, og gør dem til ambassadører for din virksomhed, så du i sidste ende sælger mere.
•Facebook bremser dine opslag, når du ikke laver gode opslag. Hør om hvordan man laver gode opslag, så du kan nå ud til mange, mange flere mennesker end du plejer, og få flere kunder i butikken.
•Facebook-annoncering – hvordan der blev solgt 115 Henning Stærk billetter på 14 dage, for kun 1500 kr., og hvordan du kan gøre det samme.
•BONUS: De 5 største brølere, som stort set alle virksomheder laver, men som ødelægger alt.

Praktisk information

Tid: Kl. 19 – 20:30

Sted: Naturmælk, Gerrebækvej 24, 6360 Tinglev

Pris: GRATIS

Tilmelding: Senest d.23.11.2015 på marketing@naturmaelk.dk

Navngivning af fritidsområdet på Kær Vestermark

Navngivning af fritidsområdet på Kær Vestermark

I forbindelse med tilblivelsen af helhedsplanen for Sønderborg Kommunes nye fritidsområde på det tidligere militære øvelsesterræn nord for byen, Kær Vestermark, udskrev byrådet en navnekonkurrence. Konkurrencen sluttede den 6. september, og der er modtaget 62 forslag. Blandt de indkomne forslag har kultur-, borger- og fritidsudvalget nu udvalgt tre forslag, som byrådet skal vælge imellem: •Kær Vestermark
•Kær Naturpark –
•Kær Naturpark og Aktivitets Park

Det bliver spændende hvad navn det for.
I vores udviklings plan stod der engang . Sønderborg grønne park mod nord
Der måtte vi ikke skrive
Så nu står der Sønderborg grønne område mod nord

Spejderlejren er alle 37 millioner værd

Læs mere på Sønderborg nyt eller følg spejderlejren på linket her ved at trykke på logotil højre og deres facebook
Mikkel Harritslev: Spejderlejren er alle 37 millioner værd

18. november 2015 Gemt under Frivillige, Sønderborg Skrevet af Ole Kæhler

Projektleder for Spejderlejren Mikkel Harritslev er ikke i tvivl om, at Spejderlejren 2017 er 37 millioner kroner værd
Spejderlejrens projektleder Mikkel Harritslev.
Spejderlejrens projektleder Mikkel Harritslev.

for Sønderborg.

“Det må politikerne, der har bevilget pengene, også mene”, siger Mikkel Harritslev til SønderborgNYT. Sammen med kollegaen Line Sørensen har Mikkel Harritslev blandt meget andet som opgave at få solgt Sønderborg bedst muligt til de mange spejdere, der kommer til lejren den sidste uge i juli 2017.

Fra kommunens nyheds brev

Her er et lille udpluk fra kommunens nyhedsbrev som man kan tilmelde sig

Infrastruktur gør det imidlertid ikke alene. Der skal mere til: •Landdistriktsudvalget tilføres derfor 250.000 kr. årligt til medfinansiering af projekter. Desuden afsættes en pulje på 0,5 mio. kr. årligt til udmøntning i forbindelse med landsbylaugenes konkrete borgerinitiativer.
•Der afsættes i alt 250.000 kr. i 2016 og 2017 til fortsat arbejde med landsbybusser. Partierne bag budgetforliget ønsker at evaluere flekstrafikordningen i 2016 med fokus på ressourceforbrug og med henblik på i højere grad at tilgodese lokale udbydere.
•En pulje på 1 mio. kr. i 2016 til implementering af kommunens fødevarestrategi vil understøtte landdistrikternes rolle i forbindelse med arbejdet.
•Med henblik på en særlig indsats for vejkvaliteten i de mindre byer og landsbyer afsættes 5 mio. kr. i både 2016 og 2017 til asfaltbelægning.
Kultur, borger og fritidsudvalget udarbejder en politik for forsamlingshuse og medborgerhuse i kommunen. Politikken skal sikre, at der etableres medborgerhuse, hvor det giver mening og er gennemtænkt.
Aktuelt ombygges Broager Rådhus til medborgerhus. Med udgangspunkt i de forslag og beregninger, der er foretaget af borgergruppen i Broager, udarbejdes en endelig projektplan for bygningen. Der afsættes en anlægsramme på 3 mio. kr. til renovering og indretning

Generalforsamling i Kær Halvøs ringridderforening

Generalforsamling i Kær halvøs ringridderforening.

Onsdag d. 18. november Klokken 19.30 i Borgerforeningens skyttehus.

Se vedlagte pdf for dagsorden her: Dagsorden – Generalforsamling 2015

En bestyrelse er første forudsætning for vi fortsat årligt kan afholde en ringridning på Kær Halvø

Der er to bestyrelsesposter som skal besættes i år.

Vil du eller kender du en som gerne vil være med?

Så kontakt enten et af de nuværende bestyrelsesmedlem eller  skriv en mail til ringridning@brandtteknik.dk for mere information

Gerne forud for generalforsamlingen.

Bestyrelsen konstituer sig selv, så der stilles ingen krav om særlige færdigheder i forbindelse med de ledige poster.

Bestyrelsen er velfungerende og der afholdes to møder og en opsætnings dag  forud for selve ringridningen.