Månedsarkiv: marts 2015

Åbent hus VedvarendeEnergi-Sønderborg

VedvarendeEnergi-Sønderborg inviterer lørdag den 4. april kl. 10.00 – 14.00 til Åbent Hus /Socialt Samvær, som vi plejer den 1. lørdag i måneden.

Det bliver på vores nye sted, Møllestedgård, Vestermark 7 A-B, over for Burger King.

Vi har fået tildelt de to første huse på venstre side, der står nr. 7A på begge huse. https://www.google.dk/maps/@54.926337,9.781521,3a,75y,284.92h,83.72t/data=!3m4!1e1!3m2!1svWY8b7-HxyV4I6al6bzAKg!2e0

Alle er velkomne !
Vi serverer morgenkaffe med rundstykker, og vi glæder os til at vise vores sted frem for rigtig mange gæster. Morgenkaffen + brød m.m. er gratis, men der vil blive mulighed for at give noget til foreningen i stedet for, hvis man ønsker det.

Velkommen på lørdag den 4. april
Bestyrelsen i VedvarendeEnergi-Sønderborg

Besparelser fører til ny måde at kommunikere på

På generalforsamlingen blev man enige om at begrænse omdelingen af informationer mest muligt. I løbet af påsken vil der blive omdelt en meddelelse, der beskriver, hvorfor bestyrelsen fremover – hovedsagelig – vil kommunikere via nettet.  Der vil dog være mulighed for at tilkendegive, om man fortsat ønsker informationer på papirmedie. Se mere på:  Nej tak til skriftlig informationer

Rengøring den 11. april Kl. 10.00 – Kær halvø

Kær halvø landsbylaug afholder ren dag i naturen – lørdag den 11. april 2015

Alle beboere og foreninger er velkomne til at deltage. Mødestedet er Kær bygade 59 – Kl. 10.00.

Der startes med lidt til ganen, hvorefter man begiver sig ud på sin valgte rute.
Efterfølgende er der mulighed for lidt socialt samvær over en pølse med tilbehør. Så fat dine naboer og kom frisk til denne formiddag. Landsbylauget har nogle gribetænger, men har du selv den slags, så medbring værktøjet og evt. også nogle arbejds handsker.

Kommunen leverer container, affaldssække mm.

Det hele varer et par timer, hvorefter man kan nyde, at vi har fået en mere ren og grøn halvø plus lidt frisk luft. Se vedlagte meddelelse: INVITATION til ren halvø , der vil blive omdelt i påsken.

Mulighed for tilskud til bevaring- Kær halvø

Borgere kan få støtte til forbedringer af bevaringsværdige boliger
Byrådet har afsat to millioner kr. årligt til nedrivning af faldefærdige bygninger. Nu har teknik- og miljøudvalget sagt god for, at 250.000 kr. af denne pulje kan bruges til at sætte bevaringsværdige nedslidte boliger i stand. Det vil sige, at en borger med et bevaringsværdigt hus kan søge støtte til fx at udskifte eternittaget til den oprindelige tagbelægning med teglsten eller stråtag. Og det beløb, som bevilges fra kommunens pulje, bliver fordoblet af tilskud fra staten. Der er mange nedslidte bygninger i kommunen, som har væsentlige bevaringsværdier, vurderer kommunens fagfolk. De 250.000 kr. formidles af bygningsforbedringsudvalget, som tidligere har uddelt lignende støtte til istandsættelse. Der står lige nu tre ansøgere på venteliste.

Så er der bare at få søgt penge . Den der intet vover intet vinder
Kær bygade 59 har tidligere fået 40.000 kr. til nye døre mm.

Har desuden ejendomsværdinedslag på 500.000 kr ,da ejendommen er dyr at vedligeholde
Måske noget der var ved at overveje ved næste vurdering

Sommerstøttefest – Kær Halvø

Sommerstøttefest   

Søndag d. 31. maj fra Kl. 11-18 afholder KærBo for Afrika stor støttefest på Tombølgårdvej nr. 1.

Loppemarked, tombola, små boder, ringriderpølser, musik & underholdning og masser af glade mennesker.

Sæt allerede et kryds i kalenderen NU. Nærmere info følger snarest 

El cykler -Kær halvø

Så er det nu du skal reservere el cykler til Sommertids begyndelse palmesøndag og påsken over
Der er skiftedag lørdag den 28 marts kl.11.00 og til lørdag 11 april kl.10.00
vi har 2 stk cykler med 7 gear som kan køre helt op til 80 km på en opladning
Se regler for lån ved at trykke på el cyklen på hjemmesiden
cyklerne lånes efter først til mølle

3 x dagsorden den 5 marts

16.00 -18.00 holder transportrådet møde .Dagsorden findes på kommunens hjemmeside Dagsordner / referater transportrådet

18-00 -19.30 holder landistriktsudvalget møde Dagsorden kan findes på link her på siden landdistriktsudvalg

19.30 holder landsbyforum møde . dagsorden findes via www.sonderborgkom.dk ved at trykke på landsbyforum
link findes også her på siden

I alle tre møder deltager Jørgen Wilkenskjeldt

Så er bolden givet op!

Tirsdag den 3. februar 2015 var borgerne i Sønderborg kommune inviteret til et infomøde om den fremtidige anvendelse af det tidligere øvelsesområde på Kær Vestermark. På mødet blev der redegjort for samarbejdet mellem DN og kommunen, et samarbejde som begge parter tilsyneladende var rigtig godt tilfredse med. Læs mere og se de mange forskellige forslag fra diverse interessegrupper på:  http://sonderborgkommune.dk/aktuelt/arkiv/faelles-fodslag-om-fredning-af-kaer-vestermark

Informationsmødet bliver samtidig startskuddet til, at vi på Kær Halvø skal på banen. Borgmesteren inviterede alle, herunder de mange forskellige interessegrupper, til at komme med forslag til, hvad de hver især kunne forestille sig, at området kan anvendes til. På sidste års generalforsamling blev der nedsat en arbejdsgruppe, der fik til opgave at varetage landsbylaugets interesser og søge mest mulig indflydelse på det projekt, som udviklingen af området vil resultere i. 

Derfor vil der nu blive lejlighed til, over for arbejdsgruppen, at tilkendegive hvilke ønsker I har til de fremtidige aktiviteter, som I mener, der skal være plads til. Hvis der også er aktiviteter, som I meget nødig ser iværksat på området, så nævn også det.  I må meget gerne begrunde, hvorfor I har den opfattelse/holdning. I kan vælge at komme med forslagene på en A4 side eller blot skrive dem nederst eller bag på dette ark, blot I husker, at skrive, hvem I er, så vi kan danne os et overblik over, hvor mange der reagerer.

Forslagene skal afleveres til Kenni Nielsen, Honninghul 7 eller til Jørgen Wilkenskjeldt, Kær Bygade 59, senest d. 8. marts 2015. Det giver plads til at debattere, uddybe og prioritere forslagene på generalforsamlingen den 11. marts.

Når arbejdsgruppen har modtaget forslagene, vil vi koordinere forslagene, og formidle dem samlet til kommunen – så tror vi, at vi opnår den optimale indflydelse. Vi har aftalt, at vi skal mødes med afdelingsleder Ebbe Enøe, Land og Natur, og drøfte beboernes holdninger til anvendelsen af området.

Ser meget gerne følgende aktivitet + begrundelse

Ønsker ikke den slags aktivitet + begrundelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslagsstillers navn:                                                                          adresse:

Indkommet forslag -Kær halvø

Ifølge vedtægter vil forslag til generalforsamling kun blive offentlig gjort på hjemmeside
Vedtægter findes under bestyrelse
Til generalforsamlingens punkt 3 er der dette forslag

Ved næste papir infomation til beboere afleveres en seddel, hvor beboere kan skrive deres adresse på og aflevere til bestyrelse,
hvis de ønsker info feks om indkaldelse til generalforsamling
Der skal ikke om deles nyhedsbrev hver uge i papirform
Denne adr liste vil også kunne bruges af andre foreninger
Man opfordres til at tilmelde sig nyhedsbrev på hjemmesiden www.kaerhalvo.dk som udkommer hver fredag
Ved sådan en adr. liste kan man måske nøjes med at omdele til 10 % af områdets brugere mod de nu 230 sedler der trykkes nu.
Dette vil frigøre tid og midler til andre opgaver.
En sådan seddel bør også ligge i den nye velkomstpakke , der er under udvikling
Dette forslag er vejledende , da det er op til bestyrelsen hvordan de vil arbejde i fremtiden

mvh
Jørgen Wilkenskjeldt