Månedsarkiv: februar 2015

Indkaldelse til generalforsamling – Kær Halvø

Kær Halvøs Landsbylaug

indbyder hermed til

GENERALFORSAMLING

Onsdag d. 11. marts kl. 19.00 på Rønhave, Hestehave 20

 

Kl. 19:00         Vil Susanne fortælle lidt om hvad Rønhave bl.a. har udviklet sig til, og der vil efterfølgende blive lejlighed til at bese lokaliteterne.

Kl 19:30          Bliver der informeret om den nye spændende virksomhed på Kær Vestermark: VedvarendeEnergi-Sønderborg. Virksomheden får til huse i Møllestedgård

                     

Kl 20:15          Starter generalforsamlingen med følgende dagsorden jf. vedtægterne

 1. Valg af stemmetællere, dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Indkomne forslag
 4. Regnskab 2014
 5. Budget 2015
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  1. Jørgen Wilkenskjeldt – genopstiller ikke
  2. Christian Korsholm Jeppesen – villig til genvalg
 7. Valg af suppleant
  1. Poul Evald – villig til genvalg
 8. Valg af revisor
  1. Helle Thomsen genopstiller ikke
 9. Eventuelt

Indkaldelsen kan også læses og downloades her: Indkaldelse Kær Halvøs Landsbylaug generalforsamling 2015

Debat på hjemmeside kaerhalvo.dk

Ved i at man ved at trykke på blå overskrift ,kan kommentere hvad der står på hjemmeside eller læse kommentarer fra den nede til højre under kommentarer
Der kan forekomme lidt ventetid af hensyn til spam kontrol.

Besked fra webmaster:
Jeg har opdateret designet af hjemmesiden, således at man under hver post kan se antal af kommentarer.
Hvis man vil kommentere en post, kan man nu gøre dette direkte fra forsiden ved at klikke på “Se/Tilføj kommentar” – så kommer man direkte til mulighed for at kommentere posten.

Hvis man har lyst, kan man “gratis” prøve at kommentere på denne post.

Informationsmøde om øvelsesområdet fremtid

Så er bolden givet op! 

Tirsdag den 3. februar 2015 var borgerne i Sønderborg kommune inviteret til et infomøde om den fremtidige anvendelse af det tidligere øvelsesområde. På mødet blev der redegjort for samarbejdet mellem DN og kommunen, et samarbejde som begge parter tilsyneladende var rigtig godt tilfredse med. Læs mere på: http://sonderborgkommune.dk/aktuelt/arkiv/faelles-fodslag-om-fredning-af-kaer-vestermark

Informationsmødet bliver samtidig startskuddet til, at vi på Kær Halvø skal på banen. Borgmesteren inviterede alle, herunder de mange forskellige interessegrupper, til at komme med forslag til, hvad  de hver især kunne forestille sig, at området kan anvendes til. På sidste års generalforsamling blev der nedsat en arbejdsgruppe, der fik til opgave at varetage landsbylaugets interesser og søge mest mulig indflydelse på det projekt, som udviklingen af området vil resultere i. 

Derfor vil der snarest muligt blive lejlighed til, over for arbejdsgruppen, at tilkendegive hvilke ønsker I har til den fremtidige benyttelse. Vi tror, at hvis vi koordinerer ønskerne fra beboerne herude, og formidler dem samlet til kommunen – så vil vi opnå den optimale indflydelse. 

Arbejdsgruppen vender snarest muligt tilbage, men I må meget gerne allerede nu tænke konkrete og kreative tanker. Indtil da vil vi glæde os og ønske os alle tillykke med det fantastiske stykke natur og de mange muligheder, der nu åbner sig for os.

 

Landsbylaugene på højskole

”Slip energien løs og vær på forkant!” var overskriften på den netop afsluttede workshop, der fandt sted i Havnbjerg i den nylig overståede weekend. Formålet med dette generøse tilbud til kommunens ildsjæle var, at tilbyde en række relevante og brugbare værktøjer, der skal gavne de lokales muligheder for at øge indflydelse på egne livsvilkår og på udviklingen i deres lokale områder.

Lad det være sagt med det samme; mødet var en stor succes og en dejlig oplevelse.  Ud over at det saglige og faglige indhold var både højt og oplysende, så var det glædeligt at konstatere, at de engagerede arrangører virkeligt havde formået, at sætte et relevant program sammen, som kunne få deltagerne til at tage aktiv del i at skabe et kreativt og underholdende seminar.

En nærmere beskrivelse af workshoppens faglige indhold og navnene på de dygtige indlægsholdere/ deltagere og kan læses andet sted her på siden eller ses på kommunens side http://sonderborgkom.infoland.dk/.

Festen sluttede med en overrækkelsesceremoni i Svendstrup forsamlingshus, hvor kåringen af de regionale vindere af priserne Årets ildsjæl og Årets iværksætter fandt sted. Leif Maibom var traditionen tro en morsom og dygtig konferencier som skabte en hyggelig stemning. Som stemningsskaber fik han god hjælp af et fabelagtig lækkert kagebord, som Agnes Nielsen fra landsbylauget havde organiseret, samt en række lokale kunstnere, der leverede god underholdning.

Alt i alt en rigtig dejlig weekend, tak!