Månedsarkiv: januar 2015

ledig el cykel -Kær halvø

Der er 1 ledig el cykel som udlånes fra på søndag ,da bestyrelsen er på landsby højskole fredag og lørdag
El cyklerne kan lånes flere gange , så der er ingen grund til at vente med at prøve dem til sommer.
Se mere om dem på hjemmesiden ved at trykke på billedet

Vejarbejde på Kær halvø

Der vil forekomme vejarbejde på Kær halvø i den kommende tid p.g.a. ,at der opsættes nye stålmaster for LED lys.
lysenes placering skulle være tegnet med rød streg på vejen og en træpind i rabatten

Vi husker selvfølgelig ,at vise hensyn til det arbejdende personale
Formoder at der er om delt besked der hvor der er gravearbejde

Borgermøde om Kær Vestermark – Kær Halvø

Sønderborg Kommune har som bekendt overtaget øvelsesområdet på Kær Vestermark. Det er nu meningen, at området skal fredes – men på en måde så der bliver rige muligheder for aktiviteter.
New York har Central Park, København har Eremitagen – og sådan vil Sønderborg få Kær Vestermark som sin bynære oase med mulighed for spændende naturoplevelser og mangeartede aktiviteter. 
Tirsdag den 3. februar klokken 19 holdes der informationsmøde i Cafe Alsion, og her vil borgmester Erik Lauritzen (S) og fredningsleder i Danmarks Naturfredningsforening, Birgitte Ingrisch, fortælle om fredningsplanerne og alle de muligheder, der åbnes for på Kær Vestermark, ligesom der vil blive rig mulighed for at stille spørgsmål og komme med gode ideer. Alle er velkommen.

Informationsmøde om Spejdernes Lejr 2017 – Kær Halvø

Spejdernes Lejr 2017
Beboere på Kær Halvø inviteres hermed til informationsmøde om Spejdernes Lejr 2017, som ventes at samle omkring 40.000 spejdere på Kær.

Mødet foregår mandag den 26. januar kl. 17-18 på Møllestedgård, Skydebanevej 1, Sønderborg.

Projektleder for Spejdernes Lejr 2017, Mikkel Harritslev, og Lars Jepsen fra Spejderne kommer og fortæller om lejrens aktiviteter, dens indretning, mulighederne for lokalbefolkningen til at medvirke til lejrens liv og om, hvordan det er at være spejder i 2017.

Der vil også blive lejlighed til at stille spørgsmål.

Vi glæder os til at se jer.

Se også vedlagte invitation, som også vil blive omdelt til husstande på Kær Halvø: Invitation til møde om spejdernes Lejr 2017

Landzonetilladelse til solceller – Nørremark 3 – Kær Halvø

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at opføre et solcelleanlæg på terræn på ejendommen matr. nr. 80 Ulkebøl Ejerlav, Ulkebøl, der ligger på Nørremark 3, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.
Sønderborg Kommune vurderer på baggrund af en VVM-screening, at etablering af solcelleanlægget ikke er VVM-pligtigt.

Se mere på kommunens hjemmeside: http://sonderborgkommune.dk/hoeringer/landzonetilladelse-og-vvm-screening-af-solcelleanlaeg-paa-terraen

Opfordring til læsning

Syntes i skulle læse landdistrikts Connie Skovbjergs Nytårs hilsen , giver et godt indblik i hvad der rører sig på landet
Er der nogen der kunne tænke sig at komme med på kursus den 30-31 januar i Nordborg ,så kontakt mig for mere info
Se den under kommunal her på siden eller på www.sonderborgkom.infoland.dk

Nytårsfortsæt ! Tabe et par pund -Kær halvø

Mojn! Håber i er kommet godt ind i det nye år
Hvis du har et nytårsfortsæt og arbejder eller bor på Kærhalvø, skulle du måske trykke på billedet af delecykel her på siden og se hvordan man låner dem
Der er ingen der siger at man SKAL bruge motoren , men man kan også bare nyde, at der er affjedring i sadel og forgaffel