Månedsarkiv: juli 2014

Skydebane Samvirket Kær Vestermark

Nyt fra Borgerforeningen i Skovhuse
PÅ rekordtid kom en aftale i hus med en fantastisk opbagning fra Sønderborg kommune ,der nu ejer området på Kær Vestermark.
Samvirkets formål er , at bistå Sønderborg kommune , med administration , udlejning samt gennemførelse af skydebane aktiviteter på Kær Vestermark
Her er nogle af hovedpunkterne
1. Bestyrelsen bliver på 5 personer- 2 fra Sønderborg Skyttekreds 2 fra Sønderborg Jagtforening og 1 fra Borgerforeningen.
2. Opstartsgebyret er 1.000 kr. pr. bestyrelsesmedlem – altså 1.000 kr. for Borgerforeningen.
3. Sønderborg kommune er exceptionelt gået med til at yde et årligt tilskud på 40.000 kr. til vedligeholdelse af området
4. Tilskuddet kan eventuelt suppleres , hvis der f.eks. kommer en stor uforudset udgiftspost.
5. Borgerforeningen kan f.eks. byde ind med foreksempel græs slåning – der honoreres med time betaling
6.Der påhviler i bestyrelsen og Skydebane / Samvirket Kær Vestermarks medlemmer nogen personlig hæftelser for de forpligtigelser . som påhviler Skydebane Samvirket Kær Vestermark
KILDE Borgerforeningens foreningsnyt Nr. 6 2014 udgivet uge 31
Find mere om Borgerforening under fanen foreninger her på siden

Sønderborg skyttekreds og Sønderborg jagtforening findes også der

Se hvordan man kommer over Alssundbroen fra Kær halvø

Fra den 11 august til 12 september er til kørsels rampen på Vestermark til Alssundbroen spærret for kørsel ,da der sker store ombygninger på og ved Alssundbroen fra den 4 august
Se mere på kommunens hjemmeside under aktuel . Forbedring af trafiksikkerhed giver øget rejsetid over Alssundbro
Link til kommunens hjemmeside findes her på siden.

For os der bor på Kærhalvø, vil jeg mene at det er nemmest at køre via Kærbygade til rundkørslen ved Nørremark

Referater fra landsbyforum og landdistriktsudvalg -Kær Halvø

Sådan finder du dem.
Landdistriktsudvalg linket Sønderborg kommune landdistriktsudvalg
Landsbyform, Linket Sønderborg kommune infoland- Tryk øverst oppe på landsbyforum
Herefter på sonderborgkom.dk/forum/

Kærhalvø landsbylaug er med i en arbejds gruppe der skal se på muligheden for at få et antal elektroniske infotavler til landsbyerne i hele kommunen
Kenni Nielsen er fra os tovholder på det og Hans Iversen og Jørgen Wilkenskjeldt deltager også

I støbeskeen er der også gang i og se om det er muligt at få skilte der henviser til Hestehave og Skovhuse i krydset Vestermark/ Kær Bygade

Som det femgår af referat fra landdistriktsudvalget har jeg sagt ja til at deltage i kommunens transportråd for sundeved siden