Månedsarkiv: februar 2014

Generalforsamling – Kær halvø

Kær halvø landsbylaug inviterer hermed til GENERALFORSAMLING mandag d. 10 marts kl.19.00 i Skyttehuset, Skovhuse 11

19.00

Hvem skal fremover bo på Kærløkke Kær Bygade 19

V/ afdelingsleder Rikke D . Christensen og områdeleder Steen Boris Hansen

Kærbo Tombølgårdvej 1 kommer også 2 m/k stærk og fortæller om Kærbo

Bæredygtig landsby . Hvor langt er vi ?

V/  Landdistriktskoordinator Connie Skovbjerg

Kl. 20.00 Kaffe

Kl. 20.15

Generalforsamling i følge vedtægter som findes under bestyrelse her

1 Valg af stemmetællere ,dirigent og referent

2 Bestyrelsens  beretning

3 Indkomne forslag.

4 Regnskab 2013

5 Budget 2014

6 Valg af bestyrelses medlemmer

Svend Åge Voss. Modtager genvalg

Nicolai Iversen. Modtager ikke genvalg

Hans Iversen. Modtager genvalg

7 Valg af suppleant  Poul friis Evald . Modtager genvalg’

8  Valg af revisor . Dorte Nielsen modtager genvalg

9 Evt.

Mvh

Jørgen Wilkenskjeldt

Formand

 

Indbydelse til download

 

 

 

 

Kursus i hjemmeside -Kær Halvø

Er der nogen som kunne tænke sig  at komme på gratis kursus i hjemmeside www.kaerhalvo.dk

Kursuset foregår på Nordborg gl.Rådhus Mads Clausens vej 13  for nybegyndere kl. 16.30 Kl.18.00 er der Sandwich

Kursuset fortsætter 18.30 for alle

Gennemgang og konsekvenser og muligheder ,som den nye portal platform giver

Hjemmesiden er inden opdateret til version 3.6

19.30

Spørgsmål , forslag  og ideer til infoland generelt. Infoland- hvad der er på vej

Kaffe og   21.00 på gensyn

tilmelding og mere info senest 1 marts til  jorgen_wilkenskjeldt@hotmail.com

Landdistrikter gav debat i Byråd – Kær halvø

I fremtiden skal landdistriktsudvalget  inddrages i flere sager fra de politiske udvalg . Men hvordan ?

Byrådet er enige om at Landdistriktsudvalget skal  “inddrages i alle relevante sager fra andre udvalg ”

Mød nu op til vores generalforsamling  den 10 marts kl. 19.00 i Kulturhuset i skovhuse 11 og meld jer til at deltage i bestyrelses arbejdet og  lad os få lagt et hold der kigger på udviklingsplanen ,så vi har alle jeres ønsker med.

Lad os feks. se om det nye byråd vil være med til at kigge på højhuset ved Ormstoft igen.

Inden længe et det 1 april og forsvaret flytter fra Kær Vestermark . Hvad vil i med området , der står intet i udviklingsplan om det.

I kan læse om dette emne i Jydskevestkysten den 6 februar Sønderborg side seks forneden