Månedsarkiv: august 2013

Grillmad kursus onsdag den 25 / 9 Kærhalvø

Vil lige anbefale at se på www.sonderborgkom.dk  eller nede til højre her på hjemmesiden under kommunal

Her kan man læse Oplev Gendamstien på naturens dag den 8/9

Denne dag sker der flere spændende ting på Catrinesminde  teglværk ,bla .kan nævners Fremtidens køkkenhave fra 14.00 -15.00 og få inspiration til din madlavning fra 15.00-18-00

Der er også mulighed for at se skulpturer, som hvis vi er heldige i lodtrækning måske får en der skal opstilles ved Ormtoft

Kan her afsløre at det nok bliver Kærhalvø tur til at blive inspireret  onsdag den 25 / 9  i Skovhuse ,hvor der ville være et madkursus hvor der laves grillmad.

Mere info følger hurtigsts muligt her på siden

Kræmmermarked på Kær Halvø

Fonden KærBo afholder d. 01. 09. 2013 kl. 10.00 til 20.00 en støttefest til fordel for ”Kærbo for Afrika”.

KærBo for Afrika er først og fremmest et udviklings-projekt. Men et unikt et af slagsen – sagen er nemlig den, at udviklingen i høj grad går begge veje. Initiativetet udspringer nemlig af overvejelser om, hvad det er, der gør mennesker glade – og for os på KærBo er det tydeligt, at det er dét at hjælpe andre og bidrage til andres glæde, som giver en rigtig god følelse. Derfor er det at lave udviklingsarbejde i den tredjeverden tillige et udviklingsprojekt for beboerne på Kærbo. Derfor er der tale om et udviklingsprojekt der går begge veje.

Den 1. september afholder Kærbo en støttefest, hvor vi indsamler penge til at få startet udviklingsprojekterne op i Ghana, nærmere på øen Attiteti Plantation i Volta River. Her vil KærBo først og fremmest uddele indsamlet tøj, sko og lejetøj. Derudover har vi større projekter såsom uddeling af skolemateriale, byning af skolebåd og etablering, forbedring og udbygning af brønde – det er alle disse elementer vi indsamle penge til ved vores Støttefest.

Ved festen deltager forskellige musikkere – kendte, lokale og up and comming, dansende og der er karrusel, tombola og fiskedam for børn og spillefugle. Entréen er gratis, KærBo griller pølser, sælger kage og kaffe som sælges til pæne priser – alle indtægter går til KærBo for Afrika-projektet. Det samme gælder indtægter på det loppemarked som finder sted.

Skulle nogen have lyst er de velkomne til at sætte en loppebod på på vores mark fra kl. 08.00 søndag morgen. Medbring selv bord og evt. pavillon. Se mere i vedlagte information: Information om kræmmermarked

Rekreativ fredning af Kær Vestermark

Der var vel en 50-60 personer der deltog i mødet i Parolesalen på Sergentskolen den 14 august

DN arbejder videre med ideen om at lave en kreativ fredning af  KærVestermark

Der arbejdes på at foreninger mm. kan bese  bygningerne  for at få ideer til hvad der kan være i dem

Dn ønsker også at Kær vig og dæmningen bliver fredet og de 6 hektar der er i Moseskoven

Bestyrelsen følger sagen

Mvh.

Jørgen

Invitation til Borger-/offentlighedsmøde om Danmarks Naturfredningsforenings visioner for Kær Vestermark

Kære Kær Halvø’s Landsbylaug

 

Vi meget gerne invitere jer til at deltage i borger-/offentlighedsmøde om Danmarks Naturfredningsforenings Visioner for Kær Vestermark.

 

DN inviterer til offentligt informationsmøde d. 14. august kl. 17.00 i Parolesalen på Sergentskolen i Sønderborg

 

Danmarks Naturfredningsforening har besluttet at rejse fredningssag for det nuværende øvelsesterræn på Kær Vestermark. DN Sønderborg inviterer alle til at deltage i offentligt møde, hvor vi informerer om hvilke visioner vi har for fredningen og opfordrer alle til at bidrage med ideer og synspunkter.

 

DN’s sekretariat deltager i mødet med fredningsleder Birgitte Ingrisch og afdelingsbestyrelsen for Sønderborg. Sønderborg Byråd inviteres til at deltage ligesom vi inviterer repræsentanter for de øvrige grønne foreninger til at deltage.

 

Vi gør opmærksom på, at vi ønsker en rekreativ naturfredning, som kan friholde området for nybyggerier, og hvor der bliver lagt vægt på at de nuværende civile brugere fortsat kan benytte området. Der er store naturværdier på de ekstensivt drevne arealer, og den fremtidige drift planlægges med størst mulig hensyntagen til bevarelse og fremme af biodiversiteten for området og samtidig fremme mulighederne for naturoplevelser for offentligheden. Ved at fremkomme med ideer og forslag kan så mange som muligt få indflydelse på den endelige planlægning af fredningsforslaget.

 

Ved mødet vil der blive serveret kaffe/the og kage.

 

Yderligere information

DN Sønderborg v/Birger Marcussen

Mobil: 24981272/74452274