Månedsarkiv: juni 2013

Hvad vil I med Kær Vestermark?

Landsbylauget har modtaget følgende fra Aktionsgruppen for Øvelsesområdet.

Kontakt formanden for landsbylauget, Jørgen Wilkenskjeldt, for mere info og kommentarer på: jorgen_wilkenskjeldt@hotmail.com eller telefon 74 43 12 36

******************

Kære Landsbylauget for Kær Halvø

 

Hvad vil I ???

Jeg vender tilbage i anledning af at I svarede positivt tilbage omkring disse punkter:

 

1.       Hvis det bliver muligt for Sønderborg Kommune at få råderet over det militære øvelsesterræn på Kær skal der ikke bygges villaer til gavn for de få. Området skal komme alle borgere til gavn. Området skal bevares som den fantastiske naturskønne plet vi har, tæt på Sønderborg, og med enestående muligheder for nye aktiviteter til gavn for et hav af foreninger og borgere.
Hvad siger I?

 

2.       Vi opfordrer byrådet til at sikre at der ikke udstykkes byggegrunde med salg til private og virksomheder. Der er allerede lagt en plan for Sønderborgs byudvikling, den skal vi følge.
Hvad siger I?

3.       Vi skal sikre at øvelsesområdet kan anvendes som rekreativt område for interesserede foreninger og borgere. Og de nuværende brugeres anvendelses muligheder skal bevares, herunder brugen af skydebaner og træningsfaciliteter for skytter i regi af Danmarks Jægerforbund samt De Danske Skytteforeninger.
Hvad siger I?

4.       Og hvis den nye ejer eller lejer af Sønderborg Kaserne får behov for at anvende de tilhørende arealer på Kær, skal vi da ikke starte med at udstykke byggegrunde. Oveni købet med det til følge at Alssund, en af Danmarks flotteste naturperler, spoleres af nybyggeri langs kysten.
Hvad siger I?

 

Vi afleverede listen med navne på de foreninger som bakkede op om ovennævnte til borgmesteren og har herefter ”nedlagt” os selv som aktionsgruppe.

 

I går har jeg deltaget i et møde med Danmarks Naturfredningsforening, DN ønsker at rejse en fredningssag i form af en ”rekreativ fredning” ikke en total fredning. Birger Marcussen (marcussen@alspc.dk ), bestyrelsesmedlem i DN Sønderborg er udpeget som tovholder for fredningen af Kær Vestermark. Han ønsker at komme i kontakt med så mange foreninger og interesserede brugere af området som muligt. Han ønsker at høre om planer og ønsker, således at fredningssagen kan indeholde en beskrivelse af så mange af disse ønsker som muligt.

 

Hvis ikke I allerede har kontaktet Sønderborg Kommune med Jeres ønsker og forslag kan jeg anbefale at I tager kontakt til kommunen, i det mindste ved at I sender en kopi af henvendelsen til DN. Kontaktperson er specialist Mads Forslund, Sønderborg Kommune, Fællesstaben, mafo@sonderborg.dk

 

Jeg kan på det varmeste anbefale at I kontakter såvel DN som Sønderborg Kommune snarest muligt og dermed søger optimal indflydelse på fredningssagen og den fremtidige anvendelse af Kær Vestermark.

 

Med venlig hilsen

 

”AKTIONSGRUPPEN for ØVELSESOMRÅDET”
Mogens Jensen

talsmand for Aktionsgruppen

Fjernvarmen kommer til Kær

Sønderborg Fjernvarme er nu klar til at begynde gravet arbejdet for at forsyne Ormstoft, Kær Bygade og Honninghul med fjernvarme.

Gravearbejdet starter i Ormstoft ultimo juni. Honning hul medio august, og herefter Kær Bygade. Fjernvarmen håber at være klar med varme til årsskiftet.

Se mere i vedlagte brev: Brev fra fjernvarmen

Referat fra LDU- Kærhalvø

Referatet fra Landdistriktsudvalget kan i nu finde på linket Sønderborg kommune landdistriktsudvalg

Her kan i læse om hvor vidt  Bæredygtg landsby er og hvem der fik hvad fra udviklingspuljen

Der står også noget om landsby pedeller og senior jobbere.

landsbypedel er hvor vi mod betalig overtager nogle opgaver selv med at vedligeholde vores halvø med et beløb som vi får til opgaven

Senior job er at vi finder noget som ikke har været udført  med løn , men hvor kommunen ansætter en m/k til at udføre det.

hvis det  er nogle foreninger / bestyrelser der vil vide mere om det kan i kontakte formand for landsbylaug ,så vi kan se om vi kan lave et forslag til  arbejdsprogram

Der står også noget om hvordan og hvor længe , man skal være i landdistriktsudvalget efter næste kommunal valg

Kasernestyregruppen inviterer til dialog – Kær Halvø

Pressemeddelelse:

Kasernestyregruppe inviterer til dialog

Det er fantastisk positivt at opleve den opbakning og iderigdom, vi ser fra mange sider i forhold til, hvad Sønderborg Kaserne og kaserneområderne kan bruges til, når Forsvaret forlader dem næste år. Fra dag 1 har borgere og foreninger været kreative og dermed dokumenteret en optimisme i forhold til at få noget godt ud af situationen.

Egentlig ligger opgaven med at finde alternative anvendelsesmuligheder hos ejeren, dvs. Staten, men præcedens peger ikke på, at den etablerer nye statslige arbejdspladser på stedet. Derfor har byrådets økonomiudvalg nedsat en styregruppe og ansat en medarbejder, som arbejder med at udvikle projektet og styre processen i samarbejde med staten. Vi er i fuld gang med at afklare forskellige forhold vedrørende økonomi og rammerne for realistiske projekter.

Styregruppen har kontakten til staten, og de arbejdsgrupper, som er nedsat eller bliver nedsat af andre end Sønderborg Kommune, bliver indbudt til dialogmøder, så kommunen er bedst muligt klædt på til forhandlingerne med Forsvarsministeriet og andre ministerier om den fremtidige brug af arealer og bygninger.
Vi noterer os med glæde Regionens store interesse og opfordrer til, at alle initiativer tages i tæt samarbejde og forståelse med Sønderborg Kommune.
Jo flere input, jo bedre.

Vi lover samtidig en åben information, bl.a. ved at vi inden sommerferien opretter en side på www.sonderborgkommune.dk om kaserne-processen.

Venlig hilsen
Sønderborg Byråds styregruppe vedr. den fremtidige anvendelse af Sønderborg Kaserne og kaserneområdet – borgmester Aase Nyegaard, Erik Lauritzen og Peter Hansen.