november 2012

Solceller på Nørremark – Kær Halvø

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg på terræn på ejendommen der ligger på Nørremark 8. Se og download tilladelsen her: Solceller Nørremark 8 Tilladelsen

Læs mere

Fjernvarmen kommer til Kær Halvø

Sønderborg Kommune har godkendt planen for fjernvarme til Kær Halvø. Byrådet behandlede sagen den 21.11.2012, og forslaget blev godkendt. Forslaget omhandler forsyning af Kær landsby,

Læs mere

Solceller i Hestehave – Kær Halvø

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg på stativ på tag på ejendommen der ligger på Hestehave 27. Se og download tilladelsen her: Solceller Hestehave 27 Tilladelsen

Læs mere

Erhvervsområde Nord – Kær Halvø

Sønderborg Byråd har den 12. september 2012 vedtaget lokalplan 4.9-4, Erhvervsområde Sønderborg Nord inkl. kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 endeligt. Lokalplanen kan læses her:

Læs mere

Nedrivning af Kær Bygade 14

Sønderborg Kommune har 31. oktober 2012 besluttet ikke at nedlægge forbud efter § 14 i planloven mod nedrivning af den bevaringsværdige bygning, beliggende Kær Bygade

Læs mere

Bliver Kær Halvø årets landsby?

Udvælgelsen omkring årets landsby er i gang. Kær Halvø ligger i skarp konkurrence mod Ketting, Elstrup, Holm, Østerholm og Svenstrup. Se mere om kandidaterne her: Kandidater

Læs mere