Månedsarkiv: juli 2012

Grøn plet på Kærhalvø

Er der nogen der kunne tænke sig at hjælpe med at lave en grøn plet på Kær Halvø ?

Se mere på www.grønnepletter.dk

Kontakt Formanden

Se imail og tlf  under bestyrelse

Avis artikler omkring Tech21 – Kær Halvø

Søndag d. 8 juli 2012 blev der bragt 4 artikler i Sønderborg udgaven af JydskeVestkysten.

De 4 artikler er nu scannet ind, og kan læses her:

Forside af JV d. 8. juli 2012

Artikel forside af lokal-del af JV d. 8. juli 2012

Artikel 2 forside af lokal-del af JV d. 8. juli 2012

Artikel side 4 af lokal-del JV d. 8. juli 2012

I den kommende tid laves der forhåbentligt flere artikler om denne sag.

Klage til Natur- og Miljøklagenævnet ang. Tech21 – Kær Halvø

I forbindelse med lokalplanforslag til ændring af Tech21 fra Sønderborg Kommune, med bl.a. ændring af miljøklasse, højde på bygninger samt ændring af erhvervs-type, har landsbylauget for Kær Halvø, som tidligere skrevet, nedsat en arbejdsgruppe.

Denne arbejdsgruppe har nu formuleret en klage til Natur- og Miljøklagenævnet for at få denne instans på banen, og kræve en miljøvurdering af planen. Sønderborg Kommunen har egenrådigt besluttet at miljøvurdering ikke er nødvendig, selv om der ændres miljøklasse i fire kategorier.

Klagen kan findes her: Klage til Natur – og miljøklagenævnet ang. Tech 21

Gruppen vil arbejde videre med at bruge pressen til at gøre opmærksom på de foreslåede ændringer som Sønderborg Kommune vil foretage i et område som er defineret som “værdifuldt kulturmiljø”, samt lige op af en Danmarks få bevarede båndlandsbyer.

Yderligere vil der blive arbejdet med at spørge ind til formålet omkring landsbylaug, hvis det ikke er meningen at dette skal bruges som talerør – begge veje – mellem kommune og landsby.

OL i energitjek på Kær Halvø


I forbindelse med Bæredygtig Landsby har formanden været rundt med et skema omkring energitjek på Kær Halvø. Dette skema bedes udfyldes og afleveres senest d. 12. august.

Landsbylauget, ZERObolig og Landdistriktsudvalget er gået sammen om at lave et “OL i energitjek” for Kær Halvø. Se mere i vedlagte plakat:  OL i energitjek

Indsigelser mod ændring af Tech 21 – Kær Halvø

Som tidligere skrevet her på siden, så har Sønderborg Kommune lagt op til at ændre lokalplanen for Tech 21, således at der i den østlige ende tillades højhus byggeri på op til 30m, samt at ændre miljøklasse uden videre miljøundersøgelse. Samtidig er der ikke udarbejdet visualisering af byggeret – kun ovenfra.

Kær Halvø’s Landsbylaug har nedsat en gruppe som har arbejdet med få lavet indsigelser samt at indsamle underskrifter til disse indsigelser.

Indtil videre vil der blive indleveret 4 indsigelser fra Kær Halvø’s Landsbylaug. Disse kan findes her: Indsigelse 1Indsigelse 2Indsigelse 3Indsigelse 4.

Kær Bygade og Ormstoft har en bevarende lokalplan som skal sikre landsby miljøet. Derfor virker det mærkeligt at Sønderborg Kommune, med Peter Hansen i spidsen for Teknik og Miljøudvalget, vil plante en kolos af en bygning lige op ad en landsby! Bygningen bør placeres tæt op ad kraftvarmeværket eller langs motorvejen mellem Sønderborg og Åbenrå.