Månedsarkiv: november 2011

Spørgeskema uddeles igen på Kær Halvø

Landsbylauget forsøger at få flere til at svare på spørgeskemaet ang. bæredygtig landsby, og derfor uddeles spørgeskemaet endnu en gang til dem som endnu ikke har fået svaret på skemaet. Skemaet uddeles sammen med et infobrev. Infobrevet kan findes online her: Kærhalvø skema

Skemaet kan også besvares online her: http://www.bit.ly/nhFcdc

Spørgeskemaet indeholder spørgsmål om interesse i fjernvarme. For de interesserede kan man se priser på fjernvarme, samt etableringsomkostning og årlige udgifter her: Sønderborg Fjernvarmes Takstblad

Flot resultat på Kærhalvø

Mindst 103 har indtil nu svaret på spørge skema til bæredygtig landsby

Næste weekend forventes der omdelt en ny seddel til de glemsomme, vi skulle gerne have de sidste med, så man kan finde ud af  hvordan der bliver godt at bo på Kærhalvø med de stadigt stigende energipriser

ringridning i Kær den 10-11 august 2012

Efter et vellykket ringrider generalforsamling kan det oplyses at  der planlægges med at holde ringridning  10-11 august 2012

Syntes godt at der var flere beboere der kunne være kommet og give bestyrelsen et skulderklap for deres  store indsats

Formand for kærhalvø landsbylaug

Har i noget som i syntes skulle på hjemmeside så sig til. Man kan også komme med kommentarer til indlæg

Kærhalvø ringriderforening

Der er generalforsamling i Kærhalvø ringriderforening den 16 november kl. 19.30

Sted Sønderborg borgerforenings lokaler Skovhuse 11

I opfordres til at komme og bakke bestyrelsen op

Skrevet af formand  for Kærhalvø landsbylaug

Alle der bor på Kærhalvø har mulighed for at skrive på hjemmeside. Kontakt bestyrelse for mere infomation

Private skilte fjernet på Kær Halvø

Skilte blev fjernet uden varsel på Kær Halvø, som var sat op af private personer, disse skilte var jo sat op for at styrke det lokale sammenhold, og at vise nye tilflytter at der findes muligheder for handel her lokalt.

Se link til kommunens regler.

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sonderborgkommune.dk%2FErhverv%2FSkiltepaalandet.aspx%23.Trg9blrTA8U.facebook&h=pAQGr3L49AQF_zdS9pGIjUYJ9-SAsz78KmVMtwLCn-49bzw

Se link til folder

http://www.sonderborgkommune.dk/Erhverv/~/media/Naturgruppen/Dokumenter/Foldere/Skiltepaalandet.ashx

Test område Kærhalvø

Udgangspunktet er en afklaring af hvad en landsby kan pruducere og forbruge på energiområdet.

Senere skal disse målinger og overblikket  ligge til grund for,at man kan finde optimale løsningsforslag

tilfælles energiløsninger i landdistrikterne, så det ikke er energimæssigt dyrere at bo på landet end i

byerne.

Ønsket er ,at de studerende kan være med til at identificere nye områder,der kan danne basis for

forretninger.

Til foråret fortsætter andre studerende med at finde løsningsforslag i samarbejde med Test-

Landsbyer .

Her bliver det spændende da også erhvervslivet  vil blive inddraget i dette spændende arbejde.

Så støt op om dette projekt

For at få så god en komunikation som muligt opfordres i hermed til at tilmelde jer nyhedsbrev på

jeres landsbylaugs hjemmeside. På hjemmesiden kan man også komme med kommentarer

Man kan også tilmelde sig på  landsbylaugets facebook

Skal Kær halvø have fjernvarme?

Sønderborg ugeavis bragte denne artikel.

Skal Kær Halvø have fjernvarme? alle fremmødte ved sidste borgermøde syntes at det ville være en god ide´ Kraftvarmeværket ligge jo så tæt på Kær, så det burde jo være en oplagt mulighed, der er jo en seriøs undersøgelse i gang lige nu, så alle chancer for at overbevise Sønderborg Fjernvarme om de skal slå til er jo tilstede nu.

http://dinby.dk/soenderborg/landsbylaug-vil-have-fjernvarme-til-kaer?minby=soenderborg#minby:soenderborg