Månedsarkiv: oktober 2011

6 november Kærhalvø

Husk at aflevere / sende infomation vedrørende bæredygtig landsby senest 6 november

I bæredygtig landsby kunne man feks se om man kunne finde nogen der ville være fælles om bestilling

træpiller , hulmursisolering mm.

Spørgeskema uddeles på Kær Halvø

I de kommende dage vil Kær Halvø’s landsbylaug og frivillige medhjælpere uddele spørgeskema ang. “Bæredygtig landsby” til alle beboere på Kær Halvø.

Spørgeskemaet kan også findes og besvares online her: http://www.bit.ly/nhFcdc

Spørgeskemaet indeholder spørgsmål om interesse i fjernvarme. For de interesserede kan man se priser på fjernvarme, samt etableringsomkostning og årlige udgifter her: Sønderborg Fjernvarmes Takstblad