Månedsarkiv: august 2011

Kær uden vand mandag d. 22 august

Følgende er taget fra jv.dk:

Kær Vandværk meddeler, at der er lukket for vandet på den øverste del af Kær Bygade og på Ulkebøldam mandag den 22. august. kl. 10-11.
Grunden er, at der skal lægges fjernvarmerør i jorden fra Spang til kraftvarmeværket.
Der er gravet ud til rørarbejdet, som kun forventes at vare en time.
De store virksomheder er informeret telefonisk om, at de skal huske at tappe kaffevand før kl. 10.
Rørarbejdet er tydeligt i landskabet på halvøen, der er præget af udgravningerne i øjeblikket.

Resultater og billeder fra Kær Ringridning

Årets ringridning på Kær Halvø er overstået, med deltagelse i både havetraktor ringriding, cykelringridning samt almindelig ringridning til hest.

Havetraktor ringridning blev afholdt fredag aften, og resultatet blev:
Voksne:
Konge: Michael Poulsen 8 ringe
Kronprins: Egon Hansen 7 ringe
Prins: Jens Otten 6 ringe

Børn:
Konge: Morten Lindvang 8 ringe
Kronsprins: Nicolai Høyer 7 ringe
Prins: Celina Petersen 4 ringe

Ialt var der 31 deltagere til aftenens dyst

Ringridning – til hest – blev afholdt lørdag, og resultatet blev:
Konge: Jette Dau
Kronprins: Christian Andersen
Prins: Camilla Petersen

Ialt var der 46 ryttere til ringridning.

Der afventer stadig resultater fra dysten i cykelringridning.

Indtil videre er der 3 som har sendt billeder fra Kær Ringridning, som vises her på hjemmesiden. Billederne kan ses under “Foreninger“->”Kær Ringridning“->”Kær Ringridning 2011

Arnkil Skov og Arnkilsøre – Kær Halvø

Naturstyrelsen har lavet en informationsside omkring Arnkil Skov og Arnkilsøre. Siden indeholder information omkring skoven og Arnkilsøre, samt links til vandretursfolder, skovkort og informationsskilt omkring “Kampen om Als d. 29. juni 1864”.

Naturstyrelsens side kan findes her: Link

Se meget mere omkring Kær Halvø under menu punkterne “Om Kær” og “Historie“, og deres undermenu’er.

Skal Kær Halvø være årets landsby i Sønderborg Kommune?

Landdistriktsudvalget og Landsbyforum har besluttet at udnævne “Årets Landsby 2011 i Sønderborg Kommune”.
Kær Halvø vil gerne deltage og søger input fra beboerne på Kær Halvø. Se mere omkring udnævnelsen på http://sonderborgkom.dk/nyhed/aarets-landsby-2011-i-soenderborg-kommune/

Send jeres gode forslag til formanden for landsbylauget på jorgen_wilkenskjeldt@hotmail.com .