Månedsarkiv: maj 2010

Cykelfest i Sønderborg Lufthavn

Kom til Store Cykelfest den 13. juni, og tag familie, venner og kollegaer med!!!

Cykelfesten holdes i Sønderborg Lufthavn kl. 12 – 15

Den 13. juni markeres cykling over hele landet som en fantastisk dejlig, sund og klimavenlig måde at bevæge sig rundt på. Det rammer også Sønderborg og Sønderborg Lufthavn. Den 13. juni bliver Sønderborg Lufthavn nemlig rammen om en stor cykelfest, der arrangeres af Sønderborg Kommune.

Cykelfesten er kulminationen på et forrygende cykelforår, hvor der blandt andet er fundet 100 cykelambassadører i Sønderborg Kommune og cyklet til den store guldmedalje i Vi Cykler Til Arbejde i maj måned.
Læs resten

Åbent Vandværk på Kær

Kær Vandværk holder åbent hus onsdag d. 9. juni 2010 fra kl 16.30 til 19.00.

Kom hen og se hvorledes vandværket fungerer, og hvad der bliver gjort for at sikre, at vi har rent vand i hanerne i Kær.

Der serveres pølser, øl og vand.

Så tag familien under armen, og mød op ved vandværket og lær lidt omkring vandforsyningen i Kær.

Grundlovsmøde på Rønhave med Søren Pind

Traditionen tro bliver der afholdt grundlovsmøde på Rønhave, og i år med Søren Pind som grundlovstaler.

Citat fra Sønderborg Ugeavis:
“»Vi har fået skabt en tradition for at få prominente navne til vores grundlovs fest i Venstre, det må man sige er lykkedes igen« lyder det fra Venstres lokale folketingskandidat, Ellen Trane Nørby, efter det er lykkedes hende at få Søren Pind til Sønderborg som grundlovstaler i år.”

Mødet starter i år kl. 12:30, og vil udover Søren Pind også have Ellen Trane Nørby som grundlovstaler.

Læs bl.a. mere omkring Rønhave og Søren Pind

Cykeltur på Kærhalvø med historisk indblik

Tirsdag 22. juni 2010 – Kl. 17.00

Cykeltur på Kærhalvøen: Rønhave – domænegods og husmands-Koloni, landsbyer og udskiftning, krigergrave og 1864-minder.

Start: Statoil-tanken på hjørnet af Nørrekobbel og vejen til den nye bro.
Turene er gratis.
Varighed: Ca. 2 timer.

Tilmelding nødvendig til:
Tlf.: 74 42 25 39 eller
E-mail: jtbo@museum-sonderjylland.dk

(Max. 60 deltagere / cykelturen max. 40).
Arr: Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot.

Traktortræk på Kær Halvø

I lørdags var der arrangeret traktortræk på TECH21.

Arrangementet var flot stablet på benene af Landboungdom Sønderborgegn. Udover traktortræk var der også gratis hoppeborge for de små, og der kunne købes grillpølser samt øl/vand.

Der blev kæmpet i 6 forskellige vægtklasser, med i alt 45 deltagende traktorer. Vægtklasserne rangerede fra 0-13000 kg.

Det blæste en del, men arrangementet var godt besøgt.

Et par stemningsbilleder fra arrangementet kan ses i galleriet nedenfor.

Nyt omkring busrute 110

Der er endeligt kommet svar fra SydTrafik ang. stoppestedstavler for rute 110.

Formanden har modtaget nedenstående mail:

Til Jørgen Wilkenskjeldt 

Jeg har omsider fået talt med både vores køreplanlægger og vores stoppestedsmand omkring din henvendelse. Da der sandsynligvis kommer ændringer på rute 110 ved næste køreplanskift, vil der ikke blive fremstillet stoppestedstavler  til rute 110 lige nu. Når man kan finde tiderne på www.kaerhalvo.dk vil jeg foreslå at man skriver dem ud derfra så man kan tage dem med sig.

 Med venlig hilsen

Jytte Brink
Driftsassistent
Kvalitet og kundeservice

Sydtrafik, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, Telefon 7660 8600

www.sydtrafik.dk

Officiel post til Sydtrafik bedes sendt til post@sydtrafik.dk

Lokalplan for supplerende varmeanlæg i Sønderborg

Sønderborg Byråd har den 28. april 2010 besluttet at offentliggøre forslag til lokalplan nr. 409-3 for et supplerende varmeanlæg ved Vestermark i Sønderborg. Samtidig er miljøscreening for området vedtaget. 

Formålet med lokalplanen er at muliggøre opførelse af et fjernvarmeværk, der kan udnytte energien i det varme geotermiske vand, der skal pumpes op i Spang. Det nye fjernvarmeværk placeres umiddelbart øst for det eksisterende kraftvarmeværk nord for Sønderborg by.

Denne del af byzonen, som lokalplanen omfatter, er med i kommunens områdeklassificering jf. jordforureningslovens § 50a. Det betyder, at der er særlige regler for håndtering af jord herfra, bl.a. skal flytning af jord fra området anmeldes til kommunen.

Med den offentlige bekendtgørelse af lokalplanforslaget, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.

Læs meget mere omkring forslaget på Sønderborgs hjemmeside, hvor det også er muligt at finde Lokalplanforslaget og miljøscreening.

Landbylauget vil gerne opfordre læserne til at komme med kommentarer til lokalplanforslaget. Brug evt. kommentar funktionen under indlægget.