Tips- og lotto tilskudsmulighederne

Af Danske Spils overskud i de enkelte år fordeles der penge til en række forskellige formål. I år 2010 forventes der i alt ca. 1,4 mia. kr. til fordeling.

Der kan søges midler inden for følgende områder:

Læs mere om tilskudsmulighederne på:  http://tipsmidler.dk/ og i vedlagte artikel tips-og-lottomidlerne-2010
Gode forslag til udvikling af Kær Halvø kan sendes til webmaster@kaerhalvo.dk som vil viderebringe forslag til formanden for landsbylauget.