Organisation Landdistriktsudvalget

Organisationsplan for Landdistriktsudvalget for Sønderborg kommune. Se mere her: Organisationspland for Landdistriktsudvalg

Landsbyforum består af 1 medlem fra hvert landsbylaug. Landsbyforums opgaver er at udveklse erfaring fra de forskellige landsbylaug, samt at være bindeled mellem landdistriksudvalget og landsbylaugene.