Forfatterarkiv: Kenni

Kom godt fra start i dit første hus

– sådan får du en sund og energirigtig bolig

Drømmer du om at skifte den lille lejlighed ud med hus og have, eller har du næsten lige skrevet under på købskontrakten på dit nye hus? Men mangler du gode råd og vejledning til, hvordan du skal håndtere købsprocessen? Eller hvordan du bedst kommer fra start med husets energimærke og tilstandsrapport, så du får det optimale indeklima for dig og din familie?

Så har du mulighed for at deltage ved en inspirationsaften, hvor fagpersoner informere og rådgive dig, så du kommer godt fra start med dit første hus.

Arrangementet afholdes på Alsion tirsdag d. 20. november 2018, fra kl. kl. 19:00 – 21:00.

Tilmelding skal ske senest d. 16. november på: www.projectzero.dk/komgodtfrastart

Program:

  • Tips og råd før du skriver under ved tidligere ejendomsmægler
  • Hvad er det nu energimærket betyder? ved Energistyrelsen
  • 5 gode råd fra kommunen ved Byg & Bolig, Sønderborg Kommune
  • Samtalecafé med fagpersoner og sønderjyske tapas

 På vegne af Energistyrelsen, ProjectZero og Sønderborg Kommune

 Sønderborg Kommune
Sekretariat for Landdistrikter
Connie Skovbjerg
Landdistriktskoordinator

2889 8021
cskb@sonderborg.dk – www.sonderborgkommune.dk

 image001.png

Blomsterpiger m/k søges

Hej til alle beboere på Kær Halvø

Bestyrelsen håber at I alle har nydt den helt enestående sommer vi har haft her i år – eller at I i det mindste er kommet igennem den uden alt for mange solskader 🙂

Nu nærmer den mørke tid sig, og vi skal til at tænke på, hvordan vi gerne vil have at vores skønne halvø skal tage sig ud, når foråret banker på.

Derfor efterlyser bestyrelsen nogle ildsjæle, der vil løfte opgaven med at sætte forårsløg langs med vores lokale veje. Det er allered sat en del som pynter  og glæder dem af os, der er vilde med at gå ture og nyde smukke blomster og skøn natur.

Hvis det er noget for dig, så giv lyd fra dig, og henvend dig til en fra bestyrelsen. Så skal vi nok kontakte Kristian Nordstrøm, der er tovholder på tilbuddet om blomsterløg; han skriver:

”Kære Landsbylaug

Vi gentager hermed tilbuddet om løg til jer. Der er udvalgt 6 forskellige typer af påskeliljer, 3 Crocus og 2 slags tulipaner. Påskeliljer og tulipaner er cirka 40 cm. Høje og fuldt hårdføre. ”

 Sådan indleder Kristian Nordstrøm sin hilsen til alle landsbylaug. Alle forbipasserende kan se resultatet af anstrengelser med at putte dem i jorden, når forårsblomsterne står i flor. Derfor bliver det igen mulig at bestille gratis forårsløg.

Prøv at se hvordan man tidligere har håndteret løgene i bl.a. Svenstrup og Stolbro

https://sonderborgkommune.dk/aktuelt/arkiv/nu-blomstrer-landsbyerne-op-og-boldbanerne-faar-nyt-liv

Indsigelse mod placering af renseanlæg på Kær halvø

Bestyrelsen har afholdt møde, hvor eneste punkt på dagsordenen var bestyrelsens holdning til forslaget om etablering af et centralt rensningsaanlæg nord for forbrændingsanlægget. Bestyrelsen har modtaget en række henvendelser, der alle har det til fælles, at de afviser en placering af et centralt anlæg på nævnte lokation.

På mødet blev forskellige strategier vendt, og det blev debatteret, hvilke argumenter en indsigelse i givet fald skulle indeholde. Nedenfor er  den indsigelse, som bestyrelsen er blevet enige om, og som er blevet sendt til kommunen den 22. maj 2018:

På vegne af landbylauget  for Kær halvø skal bestyrelsen, med denne skrivelse, gøre opmærksom på de betænkeligheder, vi – i lighed med mange af beboerne herude – har i forhold til en placering af et centralt rensningsanlæg  nord for Sønderborg.

Bestyrelsen finder at det er svært at forstå, at ansvarlige politikere vil acceptere en placering så tæt på en relativ stor provinsby med de udfordringer denne placering vil afstedkomme. Vi har fuld forståelse for Sønderborg Forsynings (SF) valg, idet de ikke i lighed med politikere skal varetage hensynet til egne borgere. SF har løst opgaven ud fra nogle økonomiske hensyn, som sikkert er velmente, men som ikke tager særlige hensyn til de borgere, turister, virksomheder og samfund, som deres valg vil påvirke.

Vi finder det af flere grunde ubegribeligt, at foreslå en placering, der vil påføre en række gener for en række af interessenter. I første omgang vil man genere borgere og virksomheder på Kær halvø, men også evt. kommende besøgende til det, der gerne skulle udvikle sig til et attraktivt rekreativt område for lokalområdet og øvrige som f.eks. turister og kommende koncertgængere.

Vi er bevidste om at den overvejende vindretning er vestlig til sydvestlig, men er ligeså bevidste om, at vi af og til er begunstiget med vindretninger fra både øst og nord. Noget man kan undersøge ved at henvende sig til metrologisk institut. Vi kan levende forestille os den oplevelse en koncertgænger vil få, såfremt vedkommende er på besøg en dag, hvor vindretningen er i øst. Det er måske i virkeligheden også en af de væsentligste årsager til, at ingen vil anbefale en placering ved siden af det gamle rensningsanlæg!

Vi tvivler også på, at erhvervsområdet TEC21, som kommunen i forvejen har store udfordringer med at få udbygget, vil blive valgt af potentielle iværksættere/virksomhedsejere. Vi ville, som ansvarlig for en virksomhed, nok overveje en placering af en virksomhed en ekstra gang, ikke mindst set i lyset af, de udmeldinger som ledelsen af SF er kommet med i forhold til muligheden for at overdække tankene. Det klogeste ville nok være at afvente og se om anlægget forvolder gener – dvs. at vente til efter 2025. Problemet er om iværksættelsen af virksomheden kan vente til efter 2025, eller om det vil være mere sikkert at vælge et andet og mere attraktivt erhvervsområde at investere i. De virksomheder, der allerede er etableret, vil måske også overveje, om deres virksomhed er placeret det rigtige sted. En virksomhed der lever af at sælge fødevarer som f.eks. Burger King, er temmelig sårbar over for lugtgener og den omtale virksomheden efterfølgende vil få i den forbindelse.

Forsikringer om at man evt. vil etablere overdækning af tankene, hvis det skulle vise sig at være relevant, er meget løse og direktøren for SF er da også af den overbevisning, at det er for dyrt. 30 millioner er også mange penge, selv om det i det store regnskab kun belaster den enkelte med et mindre beløb – set over en 30 årig periode. Hvad nu hvis beløbet medregnes og det regnestykke sættes i forhold til en alternativ placering?

Vi er også bekymret for vores vand. Kær halvøs vandværk har boringer, der bl.a. forsynes med vand fra det areal, hvor det centrale rensningsanlæg tænkes placeret. Hvad stiller vi op, hvis vores vanddannelse forurenes med urenset eller renset spildevand? Vi har hørt, at det kun er en teoretisk mulighed, men det argument er brugt i talrige sager, hvor det efterfølgende er gået galt. Uden at sammenligne vores situation med synkefrie skibe og ukrainske atomkraftværker, så vil vi nødig stå i situation hvor vi ikke kan få rent drikkevand. Selv små fejl kan skabe store problemer, det kan borgerne i f.eks. Horsens og Køge tale med om, de har flere gange været udsat for alvorlig forurening af deres drikkevand.

Vi tænker da også over, hvad der vil ske ved fremtidige skybrud!? De fleste politikere er bevidste om kloaksituationen i det centrale Sønderborg. Her har det ikke været muligt at separere overfladevand fra kloakvand. Det betyder at der ved store koncentrationer af nedstrømmende vand, f.eks. ved skybrud, kan opstå et voldsomt pres på rensningsanlæggene – som det allerede sker i mange byer – også i vores kommune! Her er man nød til at lukke urenset kloakvand og overfladevand ud – det er simpelthen ikke muligt at håndtere så store mængder i rensningsanlæggene. Igen forsikre SF om, at det ikke vil kunne ske i det fremtidige centrale anlæg, og igen siger vi, at ingen ved hvilke situationer fremtiden vil bringe og at Murphys lov gennem hele historien har vist sig at drille de fleste skråsikre planlæggere. Hvorfor dog risikere at ødelægge Alssund, som er et af det mest værdifulde naturområde i vores ende af landet. Et så omfattende anlæg skal gerne eksistere i mange år, så risikoen for uheld vil eksistere i 25 – 30 år!

Vi er også urolige ved at området skal belastes med en ekstraordinær trafik af lastbiler med slam, som også vil belaste broen (eller broerne, hvis den nye bro er lukket af en eller anden grund). Vores veje er slet ikke bygget til den tunge trafik og vi frygter at skulle se bl.a. cyklister i ulykkesstatistikken, alle har jo hørt om højresvingsulykker o. lign. tragiske hændelser, som jo eskalerer, når trafikken bliver uhensigtsmæssig. Vi regner med at se nogle regnestykker, der viser omfanget af den forventede trafikale belastning.

Vores ønske om ikke at få et stort nyt renseanlæg, der omfatter hele kommunen går også på, at vi på Kær Halvø i forvejen modtager/forbrænder husholdnings affald m.v. fra hele kommunen. I kommunen er der også et ønske om, at den nuværende lufthavn bliver en “stor” lufthavn. Der er udarbejdet strategi- og forretningsplaner, og det er på mange måder positivt, men det vil yderligere være en miljømæssig belastning for Kær Halvø. Alt i alt synes vi, at halvøen løfter en rigtig stor del af de miljømæssige omkostninger, der er og vil være i en kommune af vores størrelse.

Til slut vil vi gøre opmærksom på, at der pt foregår undersøgelser angående udviklingen i spredningen af resistente bakterier og en mulig årsagssammenhæng med rensningsanlæg.

Fortsætter udviklingen med resistente bakterier, vil 10 millioner mennesker i 2050 årligt dø på grund af infektioner, som ikke lader sig slå ned af antibiotika. Det dystre billede forudså den britiske regering i en rapport i maj måned 2016. Verden over er forskere i gang med at finde muligheder til at stoppe spredningen af de modstandsdygtige bakterier. Nu mener svenske forskere, at luftforurening i byen kan transportere de resistente bakterier. På baggrund af det går forskerne i gang med at undersøge, om luften ved rensningsanlæg dermed kan udgøre en risiko.

Vi venter stadig på forskernes rapport, og der er endnu ingen grund til at male fanden på væggen, men for os giver det ingen mening at tage unødige chancer og basere hele beslutningsprocessen på nogle kortsigtede økonomiske beregninger. Vi synes det er hovedløst at placere anlægget umiddelbart op ad en større provinsby! Vi foreslår i stedet, at man vægter livsvilkår, muligheden for storslåede natur- og koncertoplevelser og rent vand. Placer dog det anlæg et sted hvor færrest mulig vil blive berørt!

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Kær halvøs Landsbylaug

Borgermøde

I følge det oprindelige idéoplæg,  se nedenstående link:

https://polweb.sonderborg.dk/ShowFile.aspx?file=4618_12204379&docid=12163769&fileID=62115-18_v1_Bilag+3+-+Id%c3%a9opl%c3%a6g.pdf.PDF&type=.PDF&enclosure=true

skal der afholdes et borgermøde i forbindelse med høringsprocessen. Det er nu meddelt i Ugeavisen Sønderborg uge 17, at nævnte borgermøde skal finde sted onsdag den 2. maj 2018 kl 19:00 i Multikulturhuset, Nørre havnegade 15, 6400 Sønderborg.

På mødet vil der blive fortalt om planerne for et evt. kommende centralrenseanlæg ved Vestermark nord for Sønderborg. Der vil også blive lejlighed til at stille spørgsmål og til at komme med ideer og forslag til projektet.

Borgermødet giver lejlighed til at få svar på  en række af de spørgsmål, som stadig er uafklarede efter det infomøde bestyrelsen havde arrangeret den 22. marts, men mødet giver også mulighed for at aflevere evt.  alternative forslag til de ansvarlige planlæggere og beslutningstagere.

Bestyrelsen skal endnu engang opfordre evt. interesserede til at melde sig som deltagere i den tidligere nævnte arbejdsgruppe med henblik på at optimere vores indflydelse på et evt. kommende anlæg.

 

Centralt rensningsanlæg

I forbindelse med generalforsamlingen fik bestyrelsen tilsagn fra Sønderborg Forsyning om at orientere om planerne om at placere et centralt rensningsanlæg på den nordlige side af forbrændingsanlægget, dvs. på Vestermark i retning mod Kær. Efter orienteringen var der en livlig debat om udsigten til at få et så stort anlæg placeret så tæt på Kær/Ormstoft.

Planerne kan ses på følgende link https://sonfor.dk/centralrenseanlaeg/

Bestyrelsen har, på baggrund af debatten på generalforsamlingen, vurderet at vi har behov for en arbejdsgruppe, der har til opgave at få optimal indflydelse på kommunens endelige beslutning i forhold til placering og omfang af rensningsanlægget.

Arbejdgruppens opgave bliver bl.a. at analysere effekten af de foreløbige planer, undersøge alternative placeringer og øvrige relevante data i tilknytning til hele planlægningen. Vi har også fået tilsagn fra Sønderbrog Forsyning om en besigtigelsestur til et tilsvarende anlæg for ved selvsyn at kunne konstatere, hvad et sådan projekt har af konsekvenser.

Da processen er igang haster det med at danne gruppen, hvis vi vil have indflydelse. I følge planerne skal der afholdes et borgermøde i forbindelse med den kommende høringsproces. Vi forventer at borgermødet kommer meget snart, og derfor skal gruppen sammensættes  hurtigt, hvis vi skal være ordentligt forberedt.

Vi ønsker derfor at interesserede melder sig på banen hurtigst muligt! I kan rette henvendelse til bestyrelsens medlemmer enten via telefon, mail eller ved at komme personligt.

Kom nu  –  Det er vigtigt, det her!

Forårsblomster

På den nyligt afholdte generalforsamling blev der bl.a. talt om de glæder, vi alle får, når de nedgravede forårsløg udvikler sig og bliver til smukke påskeliljer i forskellige variationer.

Lige nu har vi alle muligheder for at nyde synet, og i bestyrelsen er vi enige om, at der sagtens kan være plads til endnu flere af de smukke blomster på vores veje og stier.

På generalforsamlingen blev der efterlyst evt. interesserede til at indgå i en arbejdsgruppe, der bl.a. vil påtage sig opgaven med at lægge endnu flere løg, når kommunen til efteråret tilbyder landsbylaugene gratis løg. Samtidig tilbød foreningen Vedvarende energi Sønderborg, at interesserede kan benytte “Domen” til at drive blomster og grøntsager til brug i egne haver eller blot som et fælles drivhus, hvor mulighederne for stordrift virkelig er til stede.

Så lad nu være med at holde jer tilbage – henvend jer til bestyrelsen, så skal vi nok organisere en gruppe.

Vi har faktisk tidligere efterlyst beboere her på siden til forskellige aktiviteter, og det er nok lidt skuffende, at vi ikke rigtig får tilbagemeldinger – husk at en forening lever lidt som et drivhus – uden tilførsel af næring og væske dør engagementet, og lige pludselig er der ingen forening!

 

Nyt fra bestyrelsen.

Bestyrelsen har afholdt sit første bestyrelsemøde efter generalforsamlingen.

På mødet konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand: Kenni A Nielsen

Kasserer: Poul Madsen

Sekretær: Christian Korsholm Jeppesen

Bestyrelsesmedlem: Jinnie Friis Ewald

Bestyrelsesmedlem: Ana-Maria Jessen

På mødet blev en række arbejdsopgaver fordelt, bl.a. vil Ana forsøge sig med WEB-koordinator rollen, Poul vil tage sig af rengøringsopgaven i samarbejde med Henriette og Michael. I forhold til den kommende asfaltering af bygaden, så vil Ana og Jinnie kontakte kommunen og bl.a. meddele hvor de største mangler er. Det kræver selvfølgelig, at vi modtager henvendelser fra beboerne – så kom nu ud og fotografer de steder, hvor der skal afhjælpes fejl og mangler!

mvh Bestyrelsen

Forårsrengøring  på Kær Halvø.

INVITATION TIL  SAMVÆR der også giver mening!

Kær halvøs landsbylaug afholder igen i år Forårsrengøring  på Kær Halvø.

Så er der igen mulighed for at investere i frisk luft, rene omgivelser og gode bekendtskaber!

Landsbylauget har i samarbejde med bl.a. Sønderborgs landdistriktskoordinator arrangeret en dag, hvor vi alle har mulighed for at hjælpe til med at holde vores smukke halvø ren og pæn. Sidste år var en stor succes. Vi delte os op i en række hold, som med kritiske miner inspicerede vejstrækninger, grøfter, skovbryn og øvrige områder, for at finde og fjerne uvedkomne fremmedlegemer i vores skønne natur.

Søndag den 22. april er dagen, hvor de, der har lyst, mødes i gæstfrie omgivelser på Honninghul 3, hvor Henriette og Michael byder velkommen. Tidspunktet er kl. 10, og der startes ud med rundstykke og kaffe/the, inden vi begiver os ud på årets måske vigtigste mission. Alle er velkomne, tag blot børn, ældre og kæledyr med –  blot I husker høm-høm-poser (…til hundene).

Efter et par timer samles vi igen, ved udgangspunktet og denne gang trakteres der med drikkevare og lækre pølser – jov, jov! Vej & Park samt Sønderborg Forsyning har bevilget drikkevare, pølser, tænger, affaldssække m.v., og de sørger for at afhente det indsamlede skrald.

Snyd ikke dig selv for denne mulighed for at lære nye naboer at kende og tag imod nogle hyggelige timer i godt selskab.

Af hensyn til traktementet vil det være en god idé at tilmelde sig til arrangementets vært  Henriette Frölich,  eller tovholderen på projektet Poul Madsen, der også er kasserer i bestyrelsen.

Tlf.Nr.: 23 93 83 10 eller mail:  Henriettefroelich@gmail.com

Tlf.Nr.: 22 64 13 39 eller mail: pom@outlook.dk

Skulle du glemme at melde dig til, så mød bare op alligevel, der er helt sikkert plads til dig også!

 

 

Vel mødt!!

 

Mvh Bestyrelsen

 

 

 

Bestyrelsens beretning for landsbylaugets virksomhed i 2017

Tilbageblik

2017 vil for de fleste blive husket for det år, hvor Spejderlejren blev afholdt i Sønderborg. Arrangementet fik stor indflydelse på de fleste beboere og også på bestyrelsens arbejde. Vi deltog i en række udvalg for at bidrage med forslag og henstillinger. De seneste generalforsamlinger var også påvirket af kæmpearrangementet, og vores hjemmeside bar også præg af den store begivenhed – så alt i alt fyldte spejderlejren rigtig meget.  Vi, beboerne herude på Kær halvø, fik stor ros af arrangørerne, og den blev også bragt på vores hjemmeside.

Ud over spejderlejr så startede året med at bestyrelsen konstituere sig med Kenni som formand, Poul Madsen blev kasserer, Christian forsætter som sekretær, Ana Jessen og Jinnie Friis Evald er de nye bestyrelsesmedlemmer.

Kenni deltager i udvalget for landdistrikter, natur og fødevarer, det der tidligere hed Landdistriktsudvalget -og Landsbyforum og Poul bliver ny suppleant. Christian fortsætter i LAG’en – nu som formand. Jinnie får, som en af sine opgaver, ansvaret for at holde kontakten til kommunen i sager om udvikling og vedligeholdelse af stier på halvøen samt ser på muligheden for at opgradere vejskilte herude.

Vi havde bedt Tryg fonden om en hjertestarter, men vi fik desværre afslag. Bestyrelsen har vurderet at omkostningerne til at købe og vedligeholde en hjertestarter overstiger vores økonomiske formåen. Så kan vi evt. søge igen ved en senere lejlighed, måske i samarbejde med en institution.

Så har vi gennemført endnu en rengøringsaktion på halvøen. Igen i 2017 tilbød Henriette og Michael sig som værter, og de gjorde det som sædvanligt til alles tilfredshed – stor tak til dem. Også tak til Gitte Korning, der fik printet indbydelsen og sammen med Henriette delte invitationen ud til beboerne på halvøen.

Så har vi fået en ny bankforbindelse, og det har givet besparelser, noget som Poul måske vil orientere om, når vi senere kommer til regnskabet. Jo – det er godt at få en med indsigt i den finansielle verden – ind i bestyrelsen.

Jinnie har fået et samarbejde op ad stå med Kommunen i spørgsmålet om vores behov for fartbegrænsning på strækningen mellem Kær og Hestehave. Det lykkedes og vi har, som I sikkert har konstateret, fået nye skilte på strækningen – godt gået Jinnie!

Vi har nogle gange efterlyst personer til at deltage i forskellige arrangementer. Vi ville godt have andel i de mange forårsløg som kommunen køber hjem til landdistrikterne, men der er tilsyneladende ikke interesse for at indgå i sådanne arbejdsgrupper. Det er ærgerligt – bestyrelsen tror, at sådanne arbejdsgrupper vil bidrage til sammenhængskraften på halvøen.

Bestyrelsen forsøger også at få indflydelse på de planer, som kommunen har for at udvikle stisystemerne både i kommunen, men også på Kær halvø. Her har Jinnie deltaget i nogle møder, men det hele ligger lidt stille pt., mest pga. efterdønningerne fra kommunevalget. Der har været en del udskiftninger i byrådet og også i udvalgene, er der flyttet grundigt rundt med embedsmændene M/K.

Vi har også fået en henvendelse fra Karin og Søren fra VedvarendeEnergi Sønderborg. Henvendelsen drejede sig om, hvad vi stiller op med Domen på Møllestedgård. Vi efterlyste også evt. interesserede, der ville deltage i et lille projekt hvor anvendelsen af Domen skulle indgå. Det fik vi heller ingen reaktioner på. Måske kunne man forestille sig en arbejdsgruppe som ville påtage sig rollen som en ”blomsterbande”  her ude – det ville da være skønt med blomstrende vækster flere steder på halvøen.

Som tidligere nævnt så har bestyrelsen deltaget i en række møder bl.a. i bestræbelserne på at få indflydelse på udviklingen på Kær Vestermark. Dette naturområde er nu blevet en del af arbejdsområdet for udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer, og vi vil fortsat være på tæerne og deltage i kommende møder også på det projekt. Lige nu afventer vi at udvalget, som projektet høre under – finder sine ben, og at der kan skaffes midler til at indfri nogle af de mange ønsker, som de mange forskellige interessenter har til området.

 Her, nu og i fremtiden

Beboerne på Kær halvø har besluttet, at vi skal have et landsbylaug. I sin tid indkaldte nogle af vores medborgere til et møde for at vi skulle forholde os til en ny situation i Kær. Dengang ville Sønderborg opføre en institution på Kær bygade, og nogle var utrygge ved udsigten til, at vi nu skulle rumme nogle nye beboere, hvis egenskaber og temperament, vi ikke havde kendskab til. Det har så vist sig, at der ikke var grund til at frygte institutionerne og de nye beboere – heldigvis for det!

Dengang betød de nye udfordringer, at man indså, at vi måske havde behov for et beredskab, der kunne træde til, når og hvis man i fremtiden skulle forholde sig til evt. nye tiltag, der ville influere på den vante dagligdag. Det var grunden til, at vi fik en forening, der med tiden udviklede sig til landsbylauget. Faktisk havde man tidligere været vant til, at hver enkelt klarede sig selv, og i de fleste tilfælde var man godt tilfreds med det. Men i takt med at verden blev mindre og udviklingen tager fart, så er chancerne for, at den enkelte vil blive berørt af flere og anderledes nye udfordringer, steget betragteligt.

Nu står vi så igen i den situation, at vi skal til at se en ny udvikling i øjnene, og vi skal beslutte os for, hvad vi vil gøre ved det.

Som vi lige har hørt fra Sønderborg Forsyning, så står vi nu over for et forslag om at opføre et centralt rensningsanlæg på Vestermark. Bestyrelsen foreslår at vi indgår i en dialog med Kommunen, så vi kan få det optimale ud af situationen.

De af jer, som besøger vores hjemmeside af og til, har sikkert set, at Kommunen også har planer om at forbedre vores noget slidte ”hovedfærdselsåre”, Kær Bygade. I den forbindelse vil vi godt opfordre til, at I giver besked om, hvor på bygaden der skal fokuseres i særlig grad – f.eks. i forhold til manglende riste. Man kunne måske tage nogle billeder af de steder, hvor der i særlig grad er problemer

I forhold til cykelstien på Vestermark, så har vi nu gjort opmærksom på, at vi gerne vil optages på prioritetslisten…. igen. Det kan så være, at planerne om et centralt rensningsanlæg kan bruges som argument for, at vi kommer i betragtning hurtigere end ellers.

Som sagt så fik vi afslag på en hjertestarter denne gang, men vi kan evt. gå i dialog med institutionerne herude, og måske prøve om vi i fællesskab kan komme i betragtning.

Mht. lufthavnen så ser det ud til, at der vil blive gennemført nogle borgermøder i flg. Inge Olsen, direktør for Land By og Kultur. De af jer som har interesse i udviklingen derude, kan med fordel gå ind på vores hjemmeside, og læse om de planer kommunen har for området.

Som traditionen foreskriver, så vil vi igen i år gennemføre en dag i oprydningens tegn. Den 22. april har vi fået tilsagn fra Henriette og Michael. De er igen i år indstillet på at lægge matrikel til arrangementet, der kort går ud på at mødes, og under hyggelige former indsamle noget af det skrald som ubegavede tosser smider alle vegne. Arrangementet er en rigtig god måde at stifte bekendtskab med beboerne herude. Vi starter med at drikke en kop kaffe og spise et rundstykke, så har vi nogle hyggelige timer sammen mens vi samler skrald, og endelig slutter vi af med en pølse og en vand/øl. Så hold jer ikke tilbage, men mød frisk frem – det plejer at være rigtig hyggeligt!