Revideret udviklingsplan skal godkendes på generalforsamlingen

Bestyrelsen har ajourført udviklingsplanen jf.  ønsker på sidste års generalforsamling. Udviklingsplanen fremstår nu aktuel og mere i overensstemmelse med områdes generelle udvikling og behov. Udviklingsplanen vil blive drøftet på generalforsamlingen. Forslag til forbedringer er meget velkomne, og skal fremsendes til bestyrelsen i god tid, så forbedringerne kan indarbejdes inden debatten på generalforsamlingen.
Vi vil opfordre til, at man løber planen igennem, så vi kan udvikle den mest hensigtsmæssige fortegnelse over de behov og ønsker, vi har for vores del af universet.

Forslag til ny udviklingsplan kan hentes her: 2017 – forslag til udviklingsplan

Seneste nyt angående kommende generalforsamling og beboermøde

Bestyrelsen agter at afholde generalforsamling den 29. marts 2017. I øjeblikket arbejdes der på at få kombineret generalforsamlingen med et borgermøde hvorpå beboerne kan få de seneste nyheder angående spejderlejren sidst i juli, den fremtidige anvendelse af det nyligt fredede område på Kær Vestermark, herunder etablering af shelters, multibådebro og fugletårn, samt informationer angående kommende vandrestier på halvøen.

Mikkel Harritslev vil bl.a. informere om trafikale løsninger for spejderne, der sandsynligvis vil betyde nogle begrænsninger for biltrafikken i en kort periode. Det vil også af den grund være en god idé at overveje at deltage i mødet, hvor vi forventer at kunne traktere med varm suppe, øl, vand og kaffe.

På generalforsamlingen er vi nød til at se os om efter nye medlemmer til bestyrelsen, og vi kommer desværre også i bekneb med at finde en ny web-master, idet Bjarne har meddelt, at han ikke længere ønsker, at medvirke til, at holde vores hjemmeside ajour. Bjarne har dog tilbudt en evt. interesseret, at han vil bistå med råd og vejledning, indtil den næste web-master bliver “flyvefærdig”.

Generalforsamlingen skal også godkende den reviderede udgave af vores udviklingsplan. Planen bliver lagt ud til gennemsyn på hjemmesiden og bestyrelsen modtager gerne relevante forslag til forbedringer og ønsker om fremtidige behov.

Hold øje med hjemmesiden, som inden længe vil indeholde informationer om mødet og en dagsorden til generalforsamlingen.

Mvh

Bestyrelsen

Varige spor – Kær Halvø

Bestyrelsen har deltaget i en workshop med henblik på at udvikle nogle forslag til de blivende faciliteter, som spejderne vil efterlade, når de besøger Kær Vestermark til sommer. Det er blevet besluttet, at spejderne skal opføre nogle shelters med udsigt til Alssund, et par fugleskjul/tårne og en multibro ved skivedepotet.

Næste skridt i processen er, at en af kommunens arkitekter arbejder videre med forslagene, og gør projekterne klar til endelig myndighedsgodkendelse. Dette kan betyde, at man bliver nødt til at ændre nogle af detaljerne. Når man er kommet længere i denne proces, vil vi modtage nogle af arkitektens tegninger, og så skal der kommenteres på dem.

Klik på billedet for se det i stor størrelse:

 

 

 

 

 

 

Mød folketingspolitikere til en snak om landdistriktspolitik

Kære landsbylaug / borgerforeninger / lokalråd / landdistriktsudvalg / interesserede borger m.fl. Vil I hjælpe med at sprede denne invitation ud i jeres netværk?

Mød talstærkt op i Rinkenæs og

Mød folketingspolitikere til en snak om landdistriktspolitik

Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer besøger Sønderborg Kommune den 26. og 27. januar 2017.

Udvalget inviterer i den forbindelse alle interesserede borgere, foreninger, virksomheder og lokalpolitikere m.fl. til en fri og åben debat om udviklingen i landdistrikterne og landdistriktspolitik.

Mødet finder sted torsdag den 26. januar kl. 18.30-19.45 på Benniksgaard Hotel, Sejrsvej 101, 6300 Gråsten.

Tilmelding er ikke nødvendig. Evt. spørgsmål om mødet kan rettes til udvalgssekretær Jørgen Nielsen tlf. 3337 5528.

P.t. byder følgende folketingsmedlemmer jer velkommen (med forbehold for ændringer): Peter Juel Jensen (V), formand, Mette Hjermind Dencker (DF), Jan Rytkjær Callesen (DF), Susanne Eilersen (DF), Henrik Dahl (LA), Magnus Heunicke (S), Lennart Damsbo-Andersen (S), næstformand, Troels Ravn (S) og Henning Hyllested (EL). Herudover deltager repræsentanter fra Sønderborg Kommune, Region Syddanmark, og Landdistrikternes Fællesråd i mødet.

Med venlig hilsen

 Sønderborg Kommune
Sekretariat for Landdistrikter

Connie Skovbjerg
Landdistriktskoordinator

M 2889 8021
cskb@sonderborg.dkwww.sonderborgkommune.dk

 

God jul fra bestyrelsen

Hej og glædelig jul til alle medlemmer af Kær Halvøs landsbylaug.

2016 har været et forholdsvis roligt år set med bestyrelsens øjne. Vi har ikke haft store anlægsarbejder herude, og hvis man ser bort fra de aktiviteter, som den kommende spejderlejr har afstedkommet, så må man nok sige, at dette år ikke tegner til at blive et af de mest sindsoprivende.  Det vil nogle nok betegne som lidt kedeligt, andre vil til gengæld glæde sig over at leve et sted, hvor vi ikke udsættes for naturkatastrofer, krige eller kommunalvalg hele tiden.

Bestyrelsen har deltaget i en række møder med forskellige interessegrupper angående anvendelsen af det naturskønne område på Kær Vestermark. Vi var, som mange andre interessenter, blevet indbudt til at komme med forslag til brugen af det smukke område. Nu er afgørelsen om fredningen kommet, og så vidt vi kan skønne, giver planen, som jo i sagens natur er meget abstrakt, rig mulighed for at tilgodese det katalog af anvendelsesmuligheder, som vi sendte ind som forslag til kommunen. Det er jo positivt!

Vi har, i lighed med flere af de øvrige laug i Sønderborg kommune, deltaget i en række møder omkring den kommende spejderlejr og test af om det vil være muligt at levere forskellige krydderurter til den kommende kæmpemæssige spejderlejr. Der har været opstillet en række imponerende selvvandende højbede som er produceret af nogle dygtige og meget engagerede elever og lærere fra Sønderborg Produktionshøjskole, tak til dem! Også tak til Stark som tilbød at køre ud med de tunge kasser. Sideløbende har der været afprøvet forskellige teknikker til at producere udplantningsplanter både i den fantastiske dome, som man kan se lige over for Burger King, og hos forskellige velvillige indstillede frugtavlere og landmænd i kommunen.

Nu glæder vi os så til at opleve den fantastiske lejr til sommer – vi er selvfølgelig spændte, det er jo rigtig mange mennesker, som vi skal have til at spankulere rundt i ”vores pastorat”! Men vi er overbeviste om, at kommunen har styr på projektet, og vi skal nok hilse dem alle hjertelig velkomne.

Rigtig god jul herfra

På bestyrelsens vegne

Kenni A Nielsen

Formand for Kær Halvøs Landsbylaug

Forlader Kær halvø landsbylaug bestyrelse

Da man tilsyneladende ikke vil orientere landsbylaug om kommunens tiltag med stier på Kær halvø

Ud træder jeg med øjeblikkelig virkning af mit arbejde med landsbylaug , landsbyforum og landdistriktsudvalget

Dette er derfor den sidste meddelelse her fra mig .

Mvh

Jørgen Wilkenskjeldt